AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 28.8. do 3.9. - strana 27- strana 27

QUENT - nebez.potraviny SK_krivky_final.indd 1 08.08.14 11:40 „ČLOVEK, NAJLEPŠÍ PRIATEĽ PSA“ Som nikto odnikiaľ. Neviem vám povedať, ako som žila predtým, než som sa ocitla na stavenisku. V prachu, medzi panelmi, kopami cementu a nákladnými autami, v hluku stavebných strojov. Zrazu som tam len sedela na kôpke hliny. Sama a opustená, celé dni a noci, v spaľujúcich lúčoch slnka, v lejaku, i v snehovej búrke. Celé 2 roky! V neďalekých domoch svietili svetlá, hľadela som na ne a akosi podvedome som cítila, že tie svetlá znamenajú teplo. Teplo vašich ľudských príbytkov, kam utekáte pred búrkami. Teplo domova, kde si zohrievate dušu. Ja som tú moju mala skrehnutú. Nemala som nič, len tú kôpku hliny. Robotníci mi nosili zvyšky jedla, občas ma pohladili, dokonca mi urobili malú búdku, uľútostili sa, keď ma našli premoknutú do nitky. Volám sa MÁŠENKA No potom... objekt dostavali, zmizli autá, robotníci, oplotenie, ba i moja búdka. Vy, čo horekujete, ako sa máte zle, neviete, čo znamená mať sa zle. Lebo neviete, čo je to prísť úplne o všetko! Nevedela som, čo mi prinesie zajtrajšok, cítila som len hlad a tú bolesť, akú poznajú len tí, ktorých celý svet opustil. Ešte som nevedela, že medzi údermi osudu a šťastnými okamihmi existuje rovnováha – záchranné koleso mi hodila pani, ktorá ma tam našla a odniesla tam, kde som dodnes. V útulku. V prírode prežijú len tí najsilnejší. Koľko sily musím v sebe ešte pozbierať, aby som vládala čakať na okamih, keď i moja duša nájde teplo domova? Anita Balejíková Autor a koordinátor projektu Rasa: kokeršpaniel Vek: 3 roky s azylový dom Horná Ve Prechodné bydlisko: , adaptabilná Zdravotný stav: dobrý 5 szárošová: 0911 951 83 Kontakt: p. Me Treb23, Mich25, Hum25, Vra25, Kos25, Pre25, Sab23, Bar23, Lub23, Spis25, Kez23, Pop23, RimS25, Roz23, Luc23, BaB27, Brez23, Lev25, LiM25, Ruz25, Zvo25, Ziar23, Mar25, Prie25, Ban23, Part23, Zil25, Cad25, Trec25, NMV25, Pu25, Dub23, Kom25, NoZ25, Seni23, Trn27, Sa25, Nit25, Ga23, DuS23, Hlo25, Ser25, Mal25, Sen23, Ba27 / -