AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 28.8. do 3.9. - strana 28- strana 28

Vernostná akcia Vernostná akcia trvá do 14. 12. 2014 ZBIERAJTE BODY A UŠETRITE AŽ 76 % Z CIEN VÝROBKOV Fissler 5€= né IE R E R N O S 13 5 A 4 3 až 20 12 uplatni 19 body: môžete si 2015. 6 13 5 O 4 11 18 RA IE body: 3 ZB 10 vernostné 17 voje 8 bod 1 9 16 do 4. 1. 2015. 6% e ier ajt u ie. Zb zľavo ej akc u, so nostn cen ako ver stnú do len no ver ojiť (ďalej zap ženú 2 v.o.s. bod. žete za zní ý ublika sa mô sler rep vernostn ách a pri Fis sku ská ) tie áci čky ven CIE: na Slo kty zna r, Sloven (jeden Inform stiahnu and dni 1 na Fissle ii na EJ AK uand produ Kau pokla kladni, pozíc čky kar ty TN Ka stné ch pri po OS ch v zna cej k dis dajnia nete RN dajnia verno ii pri ďalej dukto to hra v pre dosta tej pozíc ta je . Y VE v pre získať pro tu platby 2014 je k dis a kar and.sk stných vnútri kar IE NK upoch žete nej aci ta 12. vo ciu ej DM nák a mô ci jed do 14. acia kar and. Hr w.kau ky verno vená PO ju hra nostn 4 no u ww v rám vašich é body nu Hr svo ej ver Pri je sta upu . 8. 201 karty. niach Ka uand z po ich nostn %!* dložter z naš 28 nák rať ceny Ka ver 76 Eur bí od latniť a hracej predaj nosti v, pre Fissle si vyb stnej h5 , up erpani až do bodo čky dýc v obdo epte do are v spoloč žnosť verno 2014 12 . do vyč Za kaž and“) dy nal om tov ánke te mo Výška stných m zna 1. str 14. no dukto bo dy sa „Kau stné bovernostnbovej dy má cenu.* . 14 do 15 ale 20 ver pro é bo ú we m rno é bo duktu v, a to stným 8. 20 1. 20 nostn 2. Ve taveno e aj na nostn a zní ženo pro 28 . do 4. vys lačeni bodo verno é ver éh é ver – ted bí od až van . žné a vyt bieran stnú vernostnho počtu ajúcim obdo formo dnotu no hu ť v r je mo naz oved ané k zde nu ho zbiera Fissle 3. Za to za verm dru žadov so zodp ina do a minál žete í po ne alebo kaž mô ar značky u no loč pri bieran upy žiadn písané naz dni spo nák ý tov , po majú vaše nostn 4. Po pokla e. dené a ne pri ky. ško dy za za ver j cen osť e dajne ponu stné bo tkom bo po hotov rmáci j pre v ale sa. info rno dopla é za ane bodo ietnu enen bnejšie 5. Ve lu s porúč spo . stných a zam byť vym podro i od zásob verno platné žu ie a oprot pie za nemô ej akc 76 % 6. Kó uznajú é body nostn .sk až do ne stn lá ver auand zľava Verno pravid w.k duktu 7. lné na ww pro 8. Úp dete ého rení! náj vybran by i va nse pr dľa er lice m, sti *Po rda . d und rado use r Amste rlands Veľa 1 15 3 nostný bod ver stný bod no 1 Fissler = až 76 % z c va z ceny! 4 4 Fissler 15 5€ Zľa 4. 1. 76 % z ceny! až 11 body avou Zbierajte z so ako 18 Nazbierané akcie. len cenu, alej ( bod. a pri vernostnej v.o.s. h 3 do vernostnú 17 Fis k vernostný stiahnutie ky republika zapoji zníženú na zna hracej Informáciác za (jeden)na ka 1 tejto môžete Slovenská sa Fissler k dispozícii produktov hraciu and ky h vnútri vernost alej pokladnipokladni, vo pri je zna svoju Kau pri uplat e z našej Slovensku vy 2 karta and.sk. na vernostnýc 2014,do dispozícii stanovená predložte Fissler 12. and produkty predajniachje k dostanete je AKCIE: Hracia v ky 14. alebo Kau 2014 www.kau ceny z ponuky NEJ bodov, zna karta and. do vernostné h 2015 and vernostné platby12. Kau né 14. 2014 1. hodnot jednejdo Hracia Kau si vybra 8. 4. získa do vernostnej v predajniach produktom 28. až VERNOST nosti vernostnýc 2014 karty. od 8. v rámci predajniach KY zdeformova Výška to 20 nominálnu 28. hracej v spolo možnos a môžete možné inak a nákupoch je nákupuod do tovare mátecenu.* body vernostnýmv období žiadnu stránke Eur ú alebo bodov, 5 období vašich PODMIEN %!* body o produktu. úcim Fissler nalepte tu v 76 Pri zbiera zníženú ky po vernostné každých do opísané and“) body na webovej teda vernostnom zna ho až Za – aj vernostné vernostnéh zodpovedaj môžete 1. „Kau so ý tovar Vernostné enie ne nákupy 2. vystavenom druhu vernostnú požadované a vytla nazbierané spolo Za za 3. a to každom dni pri nazbieraní 2 10 2 8 až do ny! z ce vernostné 12 B svoje alepte niť 19 Z RN E VE IT 15 N uplat V KO 4 14 6 V 16 žete OB V ÝR 7 era mô si body N C IE Zľava až Na zbi 17 20 19 18 Zľava 12 11 9 Z 13 4 3 10 5 € =1 3 5 dy: 2 8 2 14 9 é bo 6 ži nostn 76 % AU ! 7 16 je ver ES DN UŽ ajú E Z svo DY 100 Kč = 1 IT epte V O É B 2 Nazbierané 1 PODMIENKY Pri 20 vašich body vernostné si môžete VERNOSTNEJ nákupoch až do body uplatni 1. Za 76 %!* v predajniach a môžete 3 každých AKCIE: až do „Kau získa 2. Vernostné 5 4. 1. Kau and“) Eur vernostné 2015. and nákupu vystavenom v období a až na body Slovensku a Slev 70 % produkty od v rámci nalepte 3. Za vytla enie vernostnom 28. 8. jednej 4 2014 do aj zna sa môžete a to nazbierané na hracej do platby ky za vernostnú webovej tovare Fissler zapoji karty. 14. 12. v predajniach vernostné každom stránke v predajniach 2014 za zníženú Hracia do dostaneteKau vernostnej bieranídruhu – teda body spolo karta vernostného máte vernostnú and zníženú nosti Kau je dni požadovaného pri Slovenská akcie. spolo možnos Kau and. k dispozícii pokladni cenu.* Hracia cenu, Zbierajte ne produktu.Výška si and 1 (jeden) so so karta pri pokladni, republika po vybra www.kau zodpovedajúcim z avou tu bodov, vernostnej je v.o.s. vernostný z ponukyand.sk. alej na Informáciách ( še nákupy k dispozícii alej a to ceny bod. len vernostných 20 vernostným ak vernostných je stanovená na stiahnutie tný môžete a pri tovar zbiera produktov produktom zna vo bodov, v období vnútri ky Fissler zna predložte tejto zna od ky é popísané je možné28. Fissler svoj 8. zn až do 2014 alebo 4. 1. do 14 inak 20 zdefo , nal Ť TN 5 € = 1 ver ČN sím RA OS Fissler pro 1 Fissler 1 ZA Tu, E BI N ER DY BO JTE E A Ž RA ZB IE E TR IT Š y! en vernostný =1 d bo 5€ Z AČ N I T E Z B I E R AŤ V E R N O S T N É B O DY U Ž D N E S ! a akci tná . 2014 rnos 14 . 12 Ve do tr vá tccg loba l.c om PODMIENKY VERNOSTNEJ AKCIE: Pri vašich nákupoch v predajniach Kaufland na Slovensku sa môžete zapojiť do vernostnej akcie. Zbierajte vernostné body a môžete získať vernostné produkty značky Fissler za zníženú vernostnú cenu, so zľavou až do 76 %!* ark nte Nethe tradem de Ce The m, Tra red rda rld iste a reg ., Wo Amste r is N.V XV Fissle Global 107 7 TCC lein 84, Zuidp 1. Za každých 5 Eur nákupu v rámci jednej platby v predajniach Kaufland Slovenská republika v.o.s. (ďalej len ako „Kaufland“) v období od 28. 8. 2014 do 14. 12. 2014 dostanete pri pokladni 1 (jeden) vernostný bod. 2. Vernostné body nalepte do hracej karty. Hracia karta je k dispozícii pri pokladni, na Informáciách a pri vystavenom vernostnom tovare v predajniach Kaufland. Hracia karta je ďalej k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie aj na webovej stránke spoločnosti Kaufland www.kaufland.sk. 3. Za nazbierané vernostné body máte možnosť si vybrať z ponuky vernostných produktov značky Fissler, a to za vernostnú – teda zníženú cenu.* Výška vernostnej ceny je stanovená vo vnútri tejto hracej karty pri každom druhu vernostného produktu. 4. Po nazbieraní požadovaného počtu bodov, a to 20 vernostných bodov, predložte svoju hraciu kartu pri pokladni spoločne so zodpovedajúcim vernostným produktom značky Fissler z našej vernostnej ponuky. 5. Vernostné body za vaše nákupy môžete zbierať v období od 28. 8. 2014 do 14. 12. 2014, uplatniť ich spolu s doplatkom za vernostný tovar značky Fissler je možné až do 4. 1. 2015 alebo do vyčerpania zásob. 6. Kópie vernostných bodov alebo poškodené, popísané alebo inak zdeformované vernostné body sa neuznajú za platné a zamietnu sa. 7. Vernostné body nemôžu byť vymenené za hotovosť a nemajú žiadnu nominálnu hodnotu. 8. Úplné pravidlá vernostnej akcie a podrobnejšie informácie nájdete na www.kaufland.sk *Podľa vybraného produktu zľava až do 76 % oproti odporúčanej predajnej cene. Veľa radosti pri varení! Treb24, Mich26, Hum26, Vra26, Kos26, Pre26, Sab24, Bar24, Lub24, Spis26, Kez24, Pop24, RimS26, Roz24, Luc24, BaB28, Brez24, Lev26, LiM26, Ruz26, Zvo26, Ziar24, Mar26, Prie26, Ban24, Part24, Zil26, Cad26, Trec26, NMV26, Pu26, Dub24, Kom26, NoZ26, Seni24, Trn28, Sa26, Nit26, Pies28, Top30, Ga24, DuS24, Hlo26, Ser26, Mal26, Sen24, Ba28 / -