AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 28.8. do 3.9. - strana 31- strana 31

Spoločenská zodpovednosť materiály potrebné na pestovanie uhoriek boli šetrné k životnému prostrediu. KK: Čím sa vaša firma odlišuje od ostatných, najmä čo sa týka moderných postupov pri pestovaní, spracovávaní, či skladovaní plodín? Pestovanie uhoriek vykonávame hydropónne pomocou špičkovej technológie, čím je zabezpečená kvalitná a celoročná produkcia uhoriek. Plodiny sú pestované v hygienicky najčistejších podmienkach, ktoré môžu byť štandardne využívané pri pestovaní. Všetky úkony – zavlažovanie, vetranie, vykurovanie – riadi počítačový program. Špeciálne zariadenie zabezpečuje aktívnu ochranu koreňového systému rastlín. Disponujeme komplexne vybudovaným vykurovacím systémom z dvoch zdrojov. Prostredníctvom prvého využívame obnoviteľnú energiu pomocou geotermálneho vrtu. Z hĺbky 1500 metrov získavame vodu zohriatu na 63 °C. Geotermálny vrt navyše šetrí životné prostredie, nevylučuje žiadne emisie do ovzdušia a vo veľkej miere prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju. Druhým vykurovacím zdrojom je plynový kotol, ktorý využívame iba pri extrémne studenom počasí. Vzniknuté emisie však nie sú vylučované do ovzdušia. Pomocou špeciálneho CO2 zariadenia ich používame na hnojenie rastlín, čím sa zvyšuje ich produktívnosť. Súčasťou našej výbavy je aj moderný baliaci automat a etiketovacie zariadenie označujúce zabalené uhorky naším logom. Touto technológiou dodržiavame najvyššiu možnú mieru hygienických predpokladov nielen pri manipulácii, ale aj preprave produktov. Ich zreteľne identifikovateľná prida- ná hodnota spočíva v tom, že zákazník vníma naše uhorky ako profesionálne zabalené, hygienické a kvalitné. Použitý baliaci materiál – PP alebo PE fólia – zvyšuje skladovateľnosť produktov, predlžuje parametre indikujúce ich čerstvosť a kvalitatívnu kondíciu. Na uskladnenie uhoriek používame priestory vybavené chladiarenským zariadením (chladenie vzduchom). Tovar rozvážame vlastným chladiarenským nákladným autom. Vďaka tomu vieme byť pri dodávkach pružní a zákazníci majú vždy zabezpečené čerstvé uhorky. KK: Ako hodnotíte vašu spoluprácu so spoločnosťou Kaufland? Spoluprácu s Kauflandom hodnotíme veľmi pozitívne. Postavená je na vysokej profesionálnej úrovni, serióznosti, ako aj pravidelných návštevách či obhliadkach. Ako obchodní partneri sa navzájom rešpektujeme. Spoločnosť ZELSTAR s.r.o.: • Špecializuje sa na uhorky šalátové, ktoré pestuje v modernom fóliovníkovom monobloku. • Na ochranu rastlín proti škodcom aplikuje výlučne biologické prostriedky. • Disponuje počítačovým programom, ktorý riadi zavlažovanie, vetranie a vykurovanie fóliovníka. • Vykurovanie zabezpečuje dvoma zdrojmi – geotermálnym vrtom a plynovým kotlom. • Používa moderný baliaci automat a uskladňovacie priestory vybavené chladiarenským zariadením. Pre Kaufland dodáva: • vyše 2 000 000 ks uhoriek šalátových, ktoré pestuje na ploche 2 ha. Treb27, Mich29, Hum29, Vra29, Kos29, Pre29, Sab27, Bar27, Lub27, Spis29, Kez27, Pop27, RimS29, Roz27, Luc27, BaB31, Brez27, Lev29, LiM29, Ruz29, Zvo29, Ziar27, Mar29, Prie29, Ban27, Part27, Zil29, Cad29, Trec29, NMV29, Pu29, Dub27, Kom29, NoZ29, Seni27, Trn31, Sa29, Nit29, Pies31, Top33, Ga27, DuS27, Hlo29, Ser29, Mal29, Sen27, Ba31 / -