AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg

Platnosť od 1.9. do 31.8.Katalóg - strana 159Katalóg - strana 159

316 Záruky Záruky 317 Podmienky záruky pre jednotlivé výrobky Matrace PAX/KOMPLEMENT, skrine Záruka 25 rokov Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli  a vypracovaní nasledovných súčastí  matracov alebo samonosných matracov:  • drevený rám a pružiny samonosných  pružinových matracov • pružiny  pružinových matracov • penové jadro  penových matracov • latexové jadro  latexových matracov • drevený rám  a lamely roštov. Táto záruka platí  len v prípade používania výrobku  v domácnosti. Záruka sa nevzťahuje na tieto  výrobky: všetky podložky na matrace SULTAN TORÖD, SULTAN TRANDAL,  SULTAN TÅRSTA, SULTAN TJÖME, SULTAN  TVEIT, SULTAN TAFJORD, lamelový rošt  SULTAN LADE, matrac JÖMNA, detské  matrace, matrace na pohovky a motor  elektricky ovládaných roštov (na ktorý sa  vzťahuje 5-ročná záruka).  Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315. Záruka 10 rokov Na čo sa vzťahuje táto záruka? Táto  záruka platí len v prípade používania  výrobku v domácnosti a vzťahuje  sa na chyby v materiáli a vypracovaní  nasledovných súčastí skríň PAX  a vnútorného vybavenia KOMPLEMENT:  • rámy • dvere na rámy PAX • pánty  • mechanizmy posuvných dverí  • predeľovače do rámov, policové vložky  a predelené police • vnútorné vybavenie  KOMPLEMENT.  Záruka sa nevzťahuje na tieto  výrobky: vložka do výsuvnej police  KOMPLEMENT, vložka na šperky do  výsuvnej police KOMPLEMENT, predeľovač  do výsuvnej police KOMPLEMENT a trojité  balenie priehradiek KOMPLEMENT.   Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315. METOD, kuchynský systém Záruka 25 rokov Na čo sa vzťahuje táto záruka? Táto  záruka platí len v prípade používania  výrobku v domácnosti. Záruka  sa vzťahuje na chyby v materiáli  a vypracovaní nasledovných súčastí  kuchynského systému METOD: • rámy  skriniek • dvierka a čelá zásuviek • pánty  UTRUSTA • plne vysúvateľné zásuvky  MAXIMERA • police UTRUSTA z tvrdeného  skla a melamínu • sokle • nohy • krycie  panely • dekoračné lišty • pracovné dosky  (okrem dosiek LILLTRÄSK a FYNDIG)  • drezy (okrem drezu FYNDIG).  Záruka sa nevzťahuje na tieto  výrobky: zásuvky FÖRVARA, drôtené  koše, úchytky, pracovné dosky  LILLTRÄSK a FYNDIG.   Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315. Samostatne stojace kuchyne Záruka 25 rokov Na čo sa vzťahuje táto záruka?  Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli  a vypracovaní všetkých súčastí  samostatne stojacich kuchýň VÄRDE. Záruka sa nevzťahuje na tieto  výrobky: úchytky, spotrebiče, batérie,  police a nástenné police z masívneho  dreva VÄRDE.   Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315. FYNDIG, kuchynský systém Na kuchyne FYNDIG sa táto záruka  nevzťahuje. Spotrebiče Záruka 5 rokov Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby spotrebiča  spôsobené chybnou výrobou alebo  chybným materiálom a platí odo dňa  nákupu tohto spotrebiča v obchodnom  dome IKEA. Záruka platí len v prípade  používania výrobku v domácnosti.  Výnimky sú uvedené ďalej v časti  „Na čo sa záruka nevzťahuje?‟. Počas  záručnej doby budú uhradené náklady  na odstránenie chyby, t. j. na opravy,  náhradné diely, prácu a cestovné výdavky  za predpokladu, že spotrebič je dostupný  bez vynaloženia ďalších výdavkov.  Tieto podmienky upravujú aj smernice  EÚ (č. 99/44/ES) a príslušné miestne  smernice. Chybné súčiastky odstránené  počas opravy sa následne stávajú  majetkom IKEA.  Aká je záručná lehota? Záruka platí  päť (5) rokov od dátumu kúpy spotrebiča  IKEA v obchodnom dome IKEA. Na  spotrebiče LAGAN sa vzťahuje dvojročná  (2) záruka platná od dátumu kúpy  spotrebiča v obchodnom dome IKEA.  Ak je výrobok počas záručnej doby  v oprave, nepredlžuje to jeho záručnú  lehotu ani záručnú lehotu na nové diely.  Na ktoré spotrebiče sa vzťahuje  záruka? Päťročná (5) záruka sa vzťahuje  na všetky spotrebiče IKEA okrem  spotrebičov LAGAN, na ktoré sa vzťahuje  dvojročná (2) záruka.  Záruka sa nevzťahuje na tieto  spotrebiče: všetky spotrebiče kúpené  v obchodnom dome IKEA pred  1. augustom 2007.  Kto vykoná záručný servis? Záručný  servis poskytuje IKEA prostredníctvom  svojich vlastných servisných služieb  alebo siete autorizovaných servisných  partnerov.  Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na: • bežné opotrebovanie  • úmyselné poškodenie alebo  poškodenie z nedbanlivosti, poškodenie  spôsobené nedodržaním návodu na  použitie, nesprávnou inštaláciou,  pripojením na nesprávne napätie,  poškodenie spôsobené chemickou alebo  elektrochemickou reakciou, hrdzavením  alebo poškodenie vodou vrátane, no  nie výlučne, poškodenie spôsobené  nadmernou tvrdosťou vody, poškodenie  zapríčinené nevhodnými podmienkami  okolitého prostredia • spotrebné súčasti,  ako sú batérie a žiarovky • nefunkčné  a dekoračné súčasti, ktoré nemajú  vplyv na činnosť spotrebiča, vrátane  škrabancov a prípadných farebných zmien  • náhodné poškodenie cudzími predmetmi  alebo látkami a čistením či odblokovaním  ftra, drenážnych systémov a priehradiek  na čistiaci prostriedok • poškodenia  nasledovných súčastí – keramického  skla, doplnkov, košíkov na riad a príbory,  napájacích a odvádzacích potrubí,  tesnení, lámp, displejov, úchytiek,  krytov a ich súčastí, ak tieto poškodenia  nie sú preukázateľne výrobnými chybami  • prípady, keď technik počas návštevy  nezistil žiadnu chybu • opravy vykonané  iným než nami určeným poskytovateľom  servisu alebo naším autorizovaným  zmluvným servisným partnerom, alebo  v prípade, že neboli použité originálne  náhradné diely • opravy spôsobené  chybnou inštaláciou alebo inštaláciou, pri  ktorej neboli dodržané normy • použitie  spotrebiča v inom ako domácom  prostredí, t. j. na profesionálne účely  • poškodenia pri doprave – ak zákazník  prepravuje výrobok domov alebo na inú  adresu, IKEA nezodpovedá za škody,  ktoré vzniknú počas prepravy; ak dopravu  výrobku na určenú adresu zabezpečuje  IKEA, potom preberá IKEA zodpovednosť  za prípadné poškodenia počas tejto  prepravy (nevzťahuje sa na túto  záruku). V prípade reklamácií v súvislosti  s touto podmienkou kontaktujte Služby  zákazníkom IKEA na www.IKEA.sk  • náklady na vykonanie prvej inštalácie  spotrebičov IKEA. Tieto obmedzenia  sa nevzťahujú na bezchybnú prácu  vykonanú kvalifkovaným odborníkom  s použitím originálnych dielov za účelom  prispôsobenia spotrebiča technickým  bezpečnostným smerniciam inej krajiny  EÚ.   Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315. Kuchynské batérie Záruka 10 rokov Na čo sa vzťahuje táto záruka?  Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli  a vypracovaní všetkých kuchynských  zmiešavacích batérií IKEA. Táto záruka  platí len v prípade používania výrobku  v domácnosti. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď bol  uvedených hrncov a panvíc, ak nemajú  zásadný vplyv na ich funkčnosť.   Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315. IKEA 365+, hrnce a panvice výrobok použitý v korozívnom prostredí.  Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315. SENSUELL, hrnce a panvice Záruka 25 rokov Platí na všetky hrnce a panvice. Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby funkčnosti,  chyby v materiáli a vypracovaní všetkých  hore uvedených hrncov a panvíc.  Záruka sa vzťahuje na: • stabilnosť dna  • umývanie v domácej umývačke riadu.  Na čo sa záruka nevzťahuje?  Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu  uvedených hrncov a panvíc, ak nemajú  zásadný vplyv na ich funkčnosť.   Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315. Záruka 15 rokov Platí na všetky hrnce a panvice bez  nelepivého povrchu. Záruka 5 rokov Platí na všetky hrnce a panvice  s nelepivým povrchom. Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby funkčnosti,  chyby v materiáli a vypracovaní všetkých  hore uvedených hrncov a panvíc.  Záruka sa vzťahuje na: • stabilnosť  dna • umývanie v domácej umývačke  riadu (s výnimkou riadu s nelepivým  povrchom alebo liatinového riadu, ktorý  odporúčame umývať ručne) • nelepivé  vlastnosti hrncov a panvíc s nelepivým  povrchom.   Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu  uvedených hrncov a panvíc, ak nemajú  zásadný vplyv na ich funkčnosť.   Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315. FAVORIT, hrnce a panvice Záruka 25 rokov Platí na všetky hrnce a panvice bez  nelepivého povrchu. Záruka 10 rokov Platí na všetky hrnce a panvice  s nelepivým povrchom.  Na čo sa vzťahuje táto záruka?  Záruka sa vzťahuje na chyby funkčnosti,  chyby v materiáli a vypracovaní všetkých  hore uvedených hrncov a panvíc.  Záruka sa vzťahuje na: • stabilnosť  dna • umývanie v domácej umývačke  riadu (s výnimkou riadu s nelepivým  povrchom alebo liatinového riadu, ktorý  odporúčame umývať ručne) • nelepivé  vlastnosti hrncov a panvíc s nelepivým  povrchom. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu  TROVÄRDIG, panvice Záruka 10 rokov Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby funkčnosti,  chyby v materiáli a vypracovaní všetkých  hore uvedených panvíc. Záruka sa  vzťahuje na: • stabilnosť dna • nelepivé  vlastnosti panvíc s nelepivým povrchom.  Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu  uvedených panvíc, ak nemajú zásadný  vplyv na ich funkčnosť.   Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315.