AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg

Platnosť od 1.9. do 31.8.Katalóg - strana 161Katalóg - strana 161

320 Trvalá udržateľnosť Naskenujte stránku Šetrnejšia IKEA Bratislava V obchodných domoch IKEA nájdete množstvo výrobkov a možností pre úspornejšiu a šetrnejšiu domácnosť, ktoré pomôžu šetriť vodou, energiou, minimalizovať objem odpadu a vhodným spôsobom ho aj triediť. O to isté sa usilujeme aj v našom obchodnom dome IKEA. Do roku 2020 plánujeme v IKEA prejsť na 100% využitie obnoviteľných zdrojov, z ktorých chceme získavať toľko energie, koľko spotrebujeme. Zohľadnili sme to aj pri prestavbe nášho obchodného domu IKEA v Bratislave. Sme prvým obchodným domom v tomto regióne, ktorý využíva na vykurovanie i chladenie geotermálne zdroje. Vďaka tomu sa nám podarilo znížiť naše náklady a zmierniť negatívny vplyv nášho obchodného domu na životné prostredie. Každý obchodný dom spotrebuje veľa energie, čo sa snažíme riešiť použitím svietidiel LED, ktoré spotrebujú až o 85% menej energie než klasické žiarovky. A svetlovody v stropoch našich kancelárskych priestorov zabezpečujú dostatočné denné osvetlenie, preto zväčša ani netreba zapínať svietidlá. Čo sa týka vody, na splachovanie využívame jej podzemné zdroje, takže sa na tieto účely zbytočne nemíňa pitná voda. Od roku 2011 do roku 2013 sa nám tiež podarilo znížiť spotrebu vody o 30%, a ušetriť tak mesačne 320m3. Aby náš obchodný dom minimalizoval svoj negatívny vplyv na okolité prostredie, triedime viac než 90% nášho odpadu. Tento sa ďalej recykluje alebo energeticky zhodnocuje. Naším cieľom je, aby žiaden odpad z nášho obchodného domu nekončil na skládke. 100 miliónov šťastných príbehov Nadácia IKEA Foundation prispeje do roku 2015 k zlepšeniu životných podmienok 100 miliónov detí z najchudobnejších komunít sveta. Uvažujeme dlhodobo a v spolupráci so správnymi partnermi sa usilujeme: • pomáhať deťom utečencov a ich rodinám vytvoriť lepší život, • bojovať proti základným príčinám detskej práce, • podporovať ženy a dievčatá. Od roku 2004 pomáhame deťom zabezpečiť základné podmienky spokojného života – bezpečný domov, zdravý štart do života, kvalitné vzdelanie a udržateľný rodinný príjem. V najbližších rokoch má IKEA Foundation za cieľ pomôcť deťom a ich rodinám vybudovať pevné základy pre lepší život. Viac o našej práci sa dozviete na www.IKEAFoundation.org Všetko toto prináša pozitívny efekt pre každého z nás. Vďaka nižším nákladom môžeme ponúkať naše výrobky za nižšie ceny, a pritom sa staráme o náš spoločný domov – našu planétu. Lepší katalóg IKEA Katalóg IKEA 2015 je najväčšou publikáciou vytlačenou výlučne na papieri 100% Forest Stewardship Council Mix Credit a označenou logom FSC . Znamená to, že celá výroba katalógu – od lesa až po tlačiareň – je certifkovaná s cieľom zabezpečiť udržateľnejší pôvod dreva. IKEA sa zaviazala k udržateľnému lesníctvu, preto musí všetok drevný materiál používaný na výrobky IKEA spĺňať prísne štandardy. V úzkej spolupráci s organizáciou Forest Stewardship Council a ďalšími partnermi sa snažíme o to, aby naše drevo pochádzalo zo zodpovedne riadených a certifkovaných lesov. Naším cieľom je, aby aspoň polovica drevného materiálu vo výrobkoch IKEA pochádzala z udržateľnejších zdrojov (drevo s certifkátom FSC alebo recyklované drevo). Ak sa nám v roku 2017 podarí tento cieľ splniť, prehodnotíme doterajšie kritériá. Do roku 2020 je naším cieľom dosiahnuť 100%. Keď už katalóg nebudete potrebovať, prosím, zrecyklujte ho. Viac informácií o FSC sa dozviete na www.fsc.org