AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 4.9. do 10.9. - strana 29- strana 29

Spoločenská zodpovednosť jednotlivé  šúľky  nepoškodili.  Od  novej sezóny chceme použiť stroj  Oxbo Pixall CP  00, ktorý je schop1 ný zbierať v kvalite ručného zberu.  Nakoľko  pestujeme  super  sladké odrody kukurice, vieme aj  to, že po zbere začnú strácať obsah cukru. Ten sa postupne zmení  na  škrob,  čím  kukurica  stráca  sladkosť. Preto je dôležité, aby od  zberu po dodanie k spotrebiteľovi uplynul čo najkratší čas. Riešením  je  spomínaný  strojový  zber,  ktorý  relatívne  rýchlo  pozbiera  väčšie množstvo kukurice. V najnutnejšom  prípade  umiestňujeme  nazbieranú  kukuricu  až  do  transportu  v  chladiacom  boxe,  čím  čiastočne  zabránime  strate  jej cukornatosti. vnímame ako korektného partnera,  pretože  to,  čo  sa  dohodne,  sa  aj  dodrží.  Na  korektné  vzťahy  však  treba  dvoch.  Teší  nás,  že  naša  malá  firma  rodinného typu môže vystupovať ako  spoľahlivý partner Kauflandu. KK: Ako hodnotíte vašu spoluprácu so spoločnosťou Kaufland? V  ostatných  rokoch  sa  snažíme  používať  aj  prípravky,  ktoré  spĺňajú normy ekologického pestovania.  Prvú  kukuricu  zasiatu  v sezóne zakrývame, aby sme dosiahli skoršiu úrodu, čo je bežný  postup v pestovaní zeleniny. Pokiaľ ide o zber kukurice, vykonáva  sa  prevažne  ručne,  aby  sa  •   pecializuje sa na pestoŠ vanie kukurice a karfiolu,  doplnkovo aj na kapustu. N •   a optimálny zber  kukurice používa modernú strojovú techniku. •   ďaka efektívnemu zberu  V a rýchlemu transportu  zásobuje trh produktmi  najvyššej kvality. V médiách často odznievajú informácie o nie príliš optimálnej  kvalite  produktov  v  obchodných  reťazcoch.  Príjemne  nás  prekvapilo,  že  v  Kauflande  je  prvoradým kritériom na prijatie  zeleniny kvalita. Keď sa v tomto  smere zistia nejaké nedostatky,  tovar  je  odmietnutý.  Považujeme  to  za  transparentné  kritérium,  z  ktorého  v  konečnom  dôsledku  profituje  spotrebiteľ.  A ten sa musí presvedčiť, že kvalitná  zelenina  je  aj  na  Slovensku.  Spoločnosť  Kaufland  Treb25, Mich27, Hum27, Vra27, Kos27, Pre27, Sab25, Bar25, Lub25, Spis27, Kez25, Pop25, RimS27, Roz25, Luc25, BaB29, Brez25, Lev27, LiM27, Ruz27, Zvo27, Ziar25, Mar27, Prie27, Ban25, Part25, Zil27, Cad27, Trec27, NMV27, Pu27, Dub25, Kom27, NoZ27, Seni25, Trn29, Sa27, Nit27, Pies29, Top31, Ga25, DuS25, Hlo27, Ser27, Mal27, Sen25, Ba29 / - Spoločnosť ADKON s.r.o.: Pre Kaufland tento rok dodá: •   70 000 ks kukurice, ktorú  2 pestuje na ploche 18 ha. •   5 000 ks karfiolu z pesto4 vateľskej plochy o rozmere 3 ha.