AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 25.9. do 1.10. - strana 29- strana 29

Fissler TN O É B DY ES DN UŽ 7 12 3 11 20 19 si môžet body rané E R N O S uplatni 19 11 môžete si do 4. 1. iť až do 4. 1. 76 až 6% z ceny! 4 ny! z ce 13 6 avou Zbierajte z so Nazbierané ako akcie. len cenu, alej ( a pri bod. vernostnej 3 v.o.s. Fis do vernostnú k stiahnutie ky vernostný zna hracej republika na Informáciách zapoji zníženú ka za i, na tejto (jeden) 1 dispozícii môžete Slovenská k produktov hraciu sa Fissler vernost vnútri alej and ky vo svoju pokladnipokladn je uplat e pri zna Kau pri z našej vy Slovensku karta and.sk. vernostných 2014,do na stanovená predložte Fissler 12. dispozícii je Hracia and produkty predajniachje k dostanete ky 14. alebo AKCIE: v www.kau ceny z ponuky bodov, zna do 2015 Kau 2014 and. vernostné karta and vernostné platby12. Kau 2014 1. Kau si vybra 14. hodnot 8. 4. do jednejdo Hracia vernostnej získa produktom 28. až nosti vernostných v predajniach VERNOSTNEJ od karty. 2014 predajniach zdeformované Výška to 20 v spolo možnos 8. v rámci nominálnu možné inak a 28. hracej a môžete je mátecenu.* tovare vernostnýmv období nákupoch nákupuod do stránke žiadnu body ú alebo bodov, produktu. body Eur Fissler tu 5 období vašich PODMIENKY %!* zbiera nalepte zníženú ky v po 76 webovej Pri opísané vernostnom teda zna vernostné každých do and“) body na vernostné – aj až Za môžete vernostnéhozodpovedajúcim enie so 1. „Kau ý tovar ne Vernostné vystavenom vernostnú požadovaného nákupy druhu 2. a vytlanazbierané spolo Za za 3. a to každom dni pri nazbieraní ZB 3 3 IE 18 RA 11 4 VE 19 RN O 12 5 4 20 18 10 10 1 bod 17 9 16 15 1 2 15 3 nostný bod ver stný bod no 1 BKOV 2015. % z ceny ! 2015. 4 body 1 3 až 20 12 4 body: 8 = 4 13 5 A 2 17 R 2 IE vernostné 9 B 16 Z svoje 8 E alepte 15 IT e uplatn 14 6 V N DY Ž EA Ý VÝRO 5€ 7 Nazbie Zľava až 18 17 a až Slev 70 % 10 BO TRIT EN Z CI 14 13 16 JTE ŠE AU ! 6 5 4 Fissler OS Zľava RN Fissler 3 VE 9 8 5 € =1 Fissler 2 Ť body: 2 1 1 RA tné 2 e svoje IE vernos 100 Kč = 1 , nalept B E Z 5 € = 1 ver prosím IT jte Zbiera akcie. zľavou tnej cenu, so vernos tnú do 2 ako ú vernos len e zapojiť (ďalej za znížen v.o.s. sa môžet ika tný bod. pri Fissler sku a republ E: vernos áciách tie ská na Sloven značky kty , Sloven1 (jeden) Inform stiahnu EJ AKCIand produ na and ni Kau tné Fissler ni, na ícii OSTN Kau poklad niach vernos značky karty niach ete pri pri poklad k dispoz Y VERNpredaj ktov hracej v ícii je ďalej e získať v predaj IENK och dostan produ tejto . môžet platby 2014 je k dispozkarta kartu tných vnútri and.sk PODM nákup a jednej 14. 12. karta Hracia au vernos ená vo vašich body hraciu tnej y do tné Pri v rámci HraciaKauand. www.k svoju vernos and žte našej 8. 2014 karty. vernos 76 %!* z ponuk je stanov niach Kau z nákupu 28. iť ich od až do Eur vybrať ceny , predlo tnej uplatn ania Fissler h 5 období do hracejv predaj nosti sť si bodov v spoloč 2014, vernos 1. značky nalepte tovare e možno 12. do vyčerp tných Za každýc and“) Výška tnom ej stránk máte 14. ktom sa do vernos alebo „Kau tné body vernos body produ webovtné body ú cenu.*ktu. a to 20 tné 8. 2014 1. 2015 tným , 4. 2. Vernos nom aj na znížen produ 28. vernos vystave nie bodov vernos é vernos í od až do – teda tného tu. a vytlače rané tnú vernos ho počtu cim movan obdobmožné ťv nazbie je vedajú hodno zdefor 3. Za to za vernos álnu inak m druhu ované zodpo e zbiera Fissler so a nomin každo raní požad ne y môžet značky né alebo pri nazbie ni spoloč nákup tovar ú žiadnu popísa tný 4. Po poklad nemaj dené, za vaše cene. pri y. sť a com za vernos poško nej ácie ponuk stné body obal. kom alebosa. predaj za hotovo inform tccgl doplat ené bodov nu účanej 5. Verno s bnejšie spolu tných a zamiet vymen odpor a podro u byť zásob. vernosplatné oproti za nemôžtnej akcie 76 % 6. Kópie ajú body do až neuzn stné lá vernos and.sk zľava au ktu 7. Verno pravid by produ na www.k license í! 8. Úplné e ého dam, nájdetvybran under varen used Amster lands. ti pri ark *Podľa Center Nether rados tradem The Trade dam, red Veľa Fissler Tu, ČN RA 76 % ZB IE ZA á akcia 2014 12. ostn Vern 14. do trvá registe World is a N.V., XV Amster Fissler Global 1077 in 84, TCC Zuidple Treb23, Mich25, Hum25, Vra25, Kos25, Pre25, Sab23, Bar23, Lub23, Spis25, Kez23, Pop23, RimS25, Roz23, Luc23, BaB27, Brez23, Lev25, LiM25, Ruz25, Zvo25, Ziar23, Mar25, Prie25, Ban23, Part23, Zil25, Cad25, Trec25, NMV25, Pu25, Dub23, Kom25, NoZ25, Seni23, Trn27, Sa25, Nit25, Pies25, Top27, Ga23, DuS23, Hlo25, Ser25, Mal25, Sen23, Ba29 / -