AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 2.10. do 8.10. - strana 26- strana 26

Spoločenská zodpovednosť Foto: Peter Chvostek Jozef Zruban, Zeleninárska spoločnosť Kaufland v prospech spoločnosti a prírody! Kontrolovaná a značková kvalita, výhodné ceny, špičkový zákaznícky servis – aj takto by sa v skratke dali opísať priority spoločnosti Kaufland. N eoddeliteľnou súčasťou našej obchodnej stratégie je aj ochrana životného prostredia, a to najmä v otázke výberu dodávateľov a efektívnych transportných ciest. Záleží nám na tom, aby sa na pulty našich obchodných domov dostal tovar zodpovedajúci prísnym ekologickým normám a pravidlám. Tieto parametre sa pravdaže viažu aj na partnerov, s ktorými kooperujeme v rámci dodávok ovocia a zeleniny. Postupne vám chceme predstaviť vybrané slovenské firmy – ich produktové portfólio, moderné a ekologické aspekty pri pestovaní plodín – a poukázať tak na kľúčový fakt, že obchodná činnosť Kauflandu je založená na princípe etickej a ekologickej zodpovednosti. Dnes vás zavedieme do Zeleninárskej spoločnosti so sídlom v Kráľovej pri Senci, ktorú v nasledujúcom rozhovore predstaví Jozef Zruban. KK: Na aké produktové portfólio sa špecializuje vaša firma? Naša spoločnosť spolupracuje s Kauflandom od otvorenia cen- trálneho skladu v Ilave. Od tej doby dodávame pre Kaufland konzumné zemiaky a cibuľu celoročne, v menšom množstve mrkvu, petržlen, karfiol a kel. KK: Aké špecifická by ste mohli uviesť v otázke spoločenskej zodpovednosti vašej firmy k ekologickému aspektu? Aby sme boli úspešní v dobe, keď obzvlášť slovenské poľnohospo- dárstvo čelí veľkému konkurenčnému tlaku z dôvodu nerovnakých dotačných politík v rámci EÚ, musí naša spoločnosť vynakladať veľké úsilie v oblasti finančných investícií a získavania kvalitných ľudských zdrojov. Kombináciou týchto dvoch faktorov dokážeme efektívne zabezpečiť poľnú výrobu jednotlivých plodín a ich následné spracovanie na úrovni zodpovedajúcej najprísnejším požiadavkám na potravinovú bez- „Prioritou našej spoločnosti je ochrana životného prostredia.“ Treb28, Mich24, Hum24, Vra24, Kos24, Pre24, Sab28, Bar28, Lub28, Spis24, Kez28, Pop28, RimS24, Roz28, Luc28, BaB26, Brez28, Lev24, LiM24, Ruz24, Zvo24, Ziar28, Mar24, Prie24, Ban28, Part28, Zil24, Cad24, Trec24, NMV24, Pu24, Dub28, Kom24, NoZ24, Seni28, Trn26, Sa24, Nit24, Pies24, Top26, Ga28, DuS28, Hlo24, Ser24, Mal24, Sen28, Ba26 / -