AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 2.10. do 8.10. - strana 27- strana 27

Spoločenská zodpovednosť pečnosť. Od roku 2008 vykonáva naša firma poľnú výrobu podľa požiadaviek GLOBAL GAP. Ide o súbor medzinárodných pravidiel, ktoré minimalizujú riziká vyplývajúce z poľnohospodárskej výroby na životné prostredie. Kritériá na získanie GLOBAL GAP certifikátu sú prísne, na druhej strane zaručujú zákazníkom Kauflandu, že výroba v našej spoločnosti vyhodnocuje environmentálny dopad jednotlivých poľných činností, znižuje a racionalizuje použitie chemických prostriedkov, zabezpečuje vytvorenie zdraviu neškodného pracovného prostredia tak, aby vyrábané produkty neboli vystavené žiadnemu riziku ohrozujúcemu zdravie našich zákazníkov. KK: Čím sa vaša firma odlišuje od ostatných, najmä čo sa týka moderných postupov pri pestovaní, spracovávaní, či skladovaní plodín? Jedna vec je dodržiavanie všetkých výrobných operácií v súlade s požiadavkami na trvale udržateľné životné prostredie, druhá vec je mať k dispozícii potrebné technické prostriedky. Z tohto dôvodu naša spoločnosť investovala nemalé financie na nákup traktorov, poľnej mechanizácie, liniek na spracovanie našich výrobkov, ako aj na vybudovanie moderných skladovacích kapacít. Polia, na ktorých pestujeme zemiaky a cibuľu, sú kompletne zavlažované, pričom závlahové systémy sú riadené počítačom. Vďaka tomu vieme presne dávkovať vodu a živiny v súlade s požiadavkami jednotlivých odrôd. Naše traktory a postrekovače sú prostredníctvom GPS systému riadené priamo cez satelity, čím je umožnená cielená aplikácia chemických postrekov a umelých hnojív. Je to základný predpoklad, aby životné prostredie a jednotlivé plodiny neboli kontaminované nadmernými dávkami chemických látok. Zeleninárska spoločnosť veľa inves- tovala do svojich prevádzok na spracovanie a balenie zemiakov a cibule. Výrobný proces spracovania a balenia jednotlivých komodít je riadený podľa najprísnejších štandardov a pravidelne kontrolovaný našimi obchodnými partnermi. Kvalita zemiakov a cibule najviac trpela počas skladovania. Z tohto dôvodu sme vybudovali dva celkom nové klimatizované sklady, kde je možné naskladňovať zemiaky v debničkách o celkovej kapacite 12 000 ton. Táto, ako aj ďalšie investície, posunuli našu firmu do čela medzinárodných spoločností, ktoré sa zaoberajú pestovaním a balením zemiakov. Okrem Rakúska nedisponuje podobnými skladovými priestormi žiadna susedná krajina. Všetky energetické nároky (teplo, chlad, elektrická energia) si zabezpečujeme z vlastnej bioplynovej stanice, na chod ktorej používame biologický odpad z našej výroby. Z uvedených faktov je vidieť, že prioritou našej spoločnosti je ochrana životného prostredia a zabezpečenie výroby v súlade s požiadavkami na zachovanie trvale udržateľného rozvoja. Zeleninárska spoločnosť: • Pestuje konzumné zemiaky a cibuľu celoročne, v menšom množstve mrkvu, petržlen, karfiol a kel. • Poľnú výrobu vykonáva podľa požiadaviek GLOBAL GAP – medzinárodných pravidiel, ktoré minimalizujú riziká vyplývajúce z poľnohospodárskej výroby na životné prostredie. • Závlahové systémy, poľnú techniku a postrekovače riadi počítačmi, čím pestované plodiny zásobuje optimálnym množstvom vody, hnojív a postrekov. • Disponuje modernými a klimatizovanými skladmi, ktoré s výnimkou Rakúska nemá žiadna okolitá krajina. • Dodávky tepla, chladu a elektrickej energie zabezpečuje prostredníctvom vlastnej bioplynovej stanice. Pre Kaufland dodáva: • 21 000 ton zemiakov pestovaných na ploche 600 ha. • 5 500 ton cibule, ktorú obhospodaruje na ploche 200 ha. Treb29, Mich25, Hum25, Vra25, Kos25, Pre25, Sab29, Bar29, Lub29, Spis25, Kez29, Pop29, RimS25, Roz29, Luc29, BaB27, Brez29, Lev25, LiM25, Ruz25, Zvo25, Ziar29, Mar25, Prie25, Ban29, Part29, Zil25, Cad25, Trec25, NMV25, Pu25, Dub29, Kom25, NoZ25, Seni29, Trn27, Sa25, Nit25, Pies25, Top27, Ga29, DuS29, Hlo25, Ser25, Mal25, Sen29, Ba27 / -