AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Culinar

Platnosť od 8.10. do 4.11.Culinar - strana 23Culinar - strana 23

Č er v e n é v í n a • no v o š ľa c h t e n c e e r en vína n o ošľacht ence ČERVENÉ VÍNA NOVOŠĽACHTENCE Slovenské novošľachtence sú vína, ktoré boli vypestované a  vyšľachtené v  priebehu času na  našom území. Samozrejme boli prispôsobené nášmu podnebiu, aby kvalita hrozien bola čo najvyššia. Hlavnými predstaviteľmi sú Dunaj, Váh, Nitria, Hron, Rudava, Rimava – nesú názvy slovenských riek. Villa víno Rač a Rača Exclusive Co e cti on ve Colle t n Collection DUNAJ hrozna • výber z hro zna , suc hé c é • červené, suché Nitr ianska trian s • oblasť: Nitrianska 0m • bal.: 750 ml c • cen a z a 7 50 ml cena za 750 Elesko DUNAJ Vinár t Vi ná stv o Vinárstvo Blaho DUN AJ DUNAJ • výber z hrozna • červené, suché Malokarp atská p • oblasť: Malokarpatská • bal.: 750 ml • cena za 750 m l ml • ak ostné vín o akost né víno akostné červen é, suc hé • čer vené, suché červené, oblasť : • obl asť: oblasť: Maloka rpa tská Mal okarpa tsk á a Malokarpatská bal.: 5 • bal . : 750 mll cena za 750 m • cen a z a 7 50 ml 7,49 8, 99* 3, 3,99 4, 79* 100 ml = 1,00/1,20* 1 m 100 ml = 0,53/0,64* 0,64* 7, 7,99 9, 59* 100 ml = 1,07/1,28* 1,28 VIETE, ŽE... Dunaj je výsledkom kríženia Muškát Bouchet x Oporto a Svätovavrinecké. Elesko DUNAJ BARRIQUE BAR B AR RIQUE né • akostné víno suc • červené, suché Južnosl ov nská oslove • oblasť: Južnoslovenská • bal.: 750 ml • cena za 750 ml r h • výber z hro zna hrozna čer n é, erven • červené, suché oblasť ob asť: • oblasť: Mal okarpatská alok Malokarpatská al.: • bal .: 750 ml bal.: cena m • cen za 750 ml 9,99 11, archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv stareletaky.csv stareletaky.csv~ static cena s DPH Jano Janoušek & Polák noušek DUN A J DUNAJ N 99* 100 ml = 1,33/1,60* 9, 9,99 11, 99* 100 ml = 1,33/1,60* m 23 sE1422_22-32.indd 23 24.9.14 16:37