AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 9.10. do 15.10. - strana 21- strana 21

Rozhovor Pomáhame i potravinam Nezištný boj proti hladu! áhame Pom vinami potra Medzi najmarkantnejšie problémy našej planéty nesporne patrí hlad. Štatistiky týkajúce sa tejto otázky, ktoré pravidelne mapuje a publikuje Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo, sú zarážajúce i desivé. Chronický hlad postihuje vyše jednu miliardu ľudí, denné úmrtia na hlad sa počítajú na desaťtisíce. Našťastie existujú organizácie ako Červený kríž, ktorých tieto fatálne údaje mobilizujú k úctyhodným skutkom. A práve o nezištnom boji proti hladu bude nasledujúci rozhovor s koordinátorkou projektu „Potravinová pomoc“, Mgr. Zdenkou Alföldiovou. nizoval aj pre zahraničie. Ak sa pozrieme bližšie k súčasnosti, SČK sa pred 13. rokmi inšpiroval inými národnými spoločnosťami a priniesol kampaň „Deň boja proti hladu“. Formou potravín tak pomáhame ľuďom, ktorí aj na Slovensku trpia hladom. Okrem tejto kampane poskytujú počas celého roka mnohé naše územné spolky stravu pre seniorov v špecializovaných vývarovniach, aj s donáškou priamo domov. Týmto zabezpečujeme pre nich minimálne jedno teplé jedlo denne a v mnohých prípadoch aj jeden z mála sociálnych kontaktov, ktorý osamelí ľudia potrebujú. Samozrejme, medzi nezabudnuteľné aktivity patrí aj distribúcia potravinových balíčkov. Skôr, než sa podrobnejšie budeme venovať prvému ročníku celoslovenskej charitatívnej zbierky potravín organizovanej Slovenským Červeným krížom a spoločnosťou Kaufland, istotne stojí za zmienku stručná rekapitulácia aspoň niektorých úspechov Slovenského Červeného kríža (ďalej len SČK) na poli potravinovej pomoci. SČK realizoval formu pomoci potravinami už počas krízy v 30. rokoch 20. storočia. Reagoval tak na potreby spoločnosti a zriaďoval vývarovne polievok, či distribuoval potraviny do chudobnejších regiónov. Takúto pomoc dokonca orga- 10. október je pre SČK a Kaufland výnimočným medzníkom. Obe spoločnosti sa totiž zasadili o zorganizovanie prvého ročníka charitatívnej zbierky potravín po celom Slovensku. Ako vnímate túto aktivitu? zbierka potravín, kedy sa široká verejnosť bude môcť zapojiť a prispieť potravinami pre sociálne slabých v ich regióne. Potraviny budú môcť darovať v každej prevádzke Kauflandu na Slovensku, kde ich budú Počas desiateho októbra je do pilotnej charitatívnej akcie zapojených určite mnoho dobrovoľníkov. Akú účasť predpokladáte a čo bude ich úlohou? Do celej akcie sa zapojí takmer 500 dobrovoľníkov v rámci celého Slovenska. Toto číslo je vysoké a bez pomoci týchto ľudí, by sme projekt len ťažko vedeli realizovať v takomto meradle. Ich úlohou bude oslovovať nakupujúcich v obchodných domoch Kaufland, budú sa podieľať na zbere potravín, ich následnom triedení a balení do jednotlivých balíčkov. Samozrejme za pomoci dobrovoľníkov budú potraviny aj distribuované. Kaufland sa v tomto roku stal dôležitým partnerom SČK. A keďže ide o potravinársku spoločnosť, je len prirodzené, že sme sa spojili v pomoci práve touto formou. Bude to prvý ročník spoločného projektu „Pomáhame potravinami“ a veríme, že bude aj veľmi úspešný. Radi by sme z neho vytvorili tradičnú aktivitu. Hlad zďaleka nie je len problémom Slovenska. Červený kríž to veľmi dobre vie a na „status quo“ reaguje patričnými krokmi v medzinárodnom meradle. Čo nás v tento deň čaká? Aký bude priebeh tejto aktivity? V piatok 10. októbra sa uskutoční preberať naši dobrovoľníci. Miesto zberu bude jasne označené. Taktiež sme pripravili zoznam potravín, podľa ktorého sa budú môcť nakupujúci riadiť a odovzdať tak výrobky, ktoré sú trvanlivé a zároveň sa z nich dá pripraviť plnohodnotné jedlo. Kam budú smerovať potraviny z tohto projektu SČK a Kauflandu? Keďže obe spoločnosti majú svoje zastúpenie po celom území Slovenska, potraviny budú smerovať k ľuďom priamo v jednotlivých regiónoch. Potraviny dostanú najmä mnohopočetné rodiny s deťmi, sociálne slabší občania, seniori, núdzni. Národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca po celom svete reagujú na prejavy ekonomickej krízy. Jednou z posilnených aktivít je aj potravinová pomoc a rôzne formy distribúcie potravín pre ľudí v núdzi. Za tri roky bol nárast distribuovaných potravín o 75 % a potraviny boli distribuované viac ako 3 miliónom Európanov. No hlad sa netýka len iných krajín sveta, ale týka sa aj ľudí na Slovensku, najmä detí a starých ľudí. Preto sme veľmi radi, že máme aj my možnosť posilniť tieto aktivity a pomôcť väčšej skupine obyvateľov Slovenska. Foto: Natália Vesma Treb17, Mich19, Hum19, Vra19, Kos19, Pre19, Sab17, Bar17, Lub17, Spis19, Kez17, Pop17, RimS19, Roz17, Luc17, BaB21, Brez17, Lev19, LiM19, Ruz19, Zvo19, Ziar17, Mar19, Prie19, Ban17, Part17, Zil19, Cad19, Trec19, NMV19, Pu19, Dub17, Kom19, NoZ19, Seni17, Trn21, Sa19, Nit19, Pies19, Top21, Ga17, DuS17, Hlo19, Ser19, Mal19, Sen17, Ba21 / -