AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Culinar

Platnosť od 22.10. do 18.11.Culinar - strana 3Culinar - strana 3

Z ver chovaná v  revíroch sa voľne pohybuje v  lesoch a  na  poliach, kde však okrem trávy spása i  poľné plodiny a  stromčeky, a  spôsobuje tak škody. Preto je nutné udržiavať ju v počtoch, ktoré nenarušia rovnováhu v hospodárení poľovníkov a  lesníkov. Zver sa loví na  jeseň, a  to výhradne v  určenom období a  priestore a  povoleným poľovníckym spôsobom. Zverina z Českej republiky ponúkaná v sortimente METRO pochádza vždy z lovenej zveri. Zver chovaná na farmách žije v oplotených rezerváciách s obmedzeným priestorom na  pohyb a  dostáva rovnakú starostlivosť ako hospodárske zvieratá – je dokrmovaná, má k  dispozícii pitnú vodu a je kontrolovaná veterinárom. Najčastejšie sa týmto spôsobom chovajú jelene, daniele a  pernatá zver. Namiesto lovu sa zvieratá prepravujú na  porážku a  ich mäso sa neoznačuje ako zverina, ale iba druhom zvieraťa. Dovážaná zverina v  ponuke METRO pochádza z  farmových chovov na Novom Zélande, v Škótsku a vo Francúzsku. Zvieratá vo  voľnej prírode majú dostatok pohybu a  živia sa prírodným krmivom. Spôsob života aj zloženie stravy sa odrážajú v  chuti a  štruktúre mäsa aj v  obsahu cenných látok, vitamínov, minerálov a stopových prvkov. Zverina je cenená aj pre značný podiel tzv. zdravých tukov  – nenasýtených mastných kyselín a  omega-3 kyselín. Najviac sa ich vyskytuje v srnčom, jeleňom a zajačom mäse. ZÁRUKA KVALITY Zverina z Českej republiky ponúkaná v  METRO pochádza výhradne z  veterinárom riadne kontrolovanej lovenej zveri spĺňajúcej všetky podmienky zdravotnej neškodnosti. Mäso z  ulovených zvierat si vyžaduje špeciálne zaobchádzanie. Hon a  prípadné zranenie, ktoré nie je smrteľné, spôsobuje zvieratám stres odrážajúci sa na kvalite mäsa. Ak strely poškodia vnútorné orgány, okolité mäso sa ľahko kontaminuje krvácaním. Po usmrtení preto treba telo zvieraťa po rýchlom vybratí vnútorných orgánov (vyvrhnutí) dodať čo najrýchlejšie do zberného a prehliadacieho miesta alebo závodu na spracovanie zveriny, kde sa rýchlo schladí na teplotu najviac +7 °C. Nevyhnutná je prehliadka vyškoleným poľovníkom  – členom poľovníckeho združenia, absolventom príslušného školenia na veterinárnej a farmaceutickej univerzite. Ulovený kus sa nesmie predávať bez dôkladne vyplneného vyhlásenia, ktorým odborník potvrdzuje, že je mäso v poriadku. POĽOVNÍCKA ŠTATISTIKA Ulovená zver na území Slovenskej republiky od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014 Druh zveri počet kusov Jelenia zver 30 554 + 121* Danielia zver 7 259 + 64* Muflonia zver 4 831 + 215* Srnčia zver 32 874 + 36* Diviačia zver 45 374 + 39* Bažantia zver 72 740 + 200* * (odstrel + odchyt) ZÁKLADNÉ DELENIE Raticová zver: jeleň, srnec, daniel, diviak lesný, muflón Drobná zver srstnatá: zajac poľný, králik divý Drobná zver pernatá: jarabica, prepelica, bažant, kačica divá, hus divá 3 sE1423_02-09.indd 3 10/7/14 11:11 AM