AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 23.10. do 29.10. - strana 23- strana 23

nízkych cien! Svetelná reťaz 24 LED žiaroviek  dĺžka: 10 m, priemer: 1,3 cm  f arba: studená biela  dĺžk a kábla: 1,5 m  vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie 1 kus  27% lacnejšie! 12,99 pôvodne 17,99 Svetelná reťaz 35 žiaroviek rôzne farby  dĺžka: 5,1 m  vhodná na vnútorné použitie 1 kus   Mimoriadna ponuka Do vyčerpania zásob! 3,99 Svetelný záves  80 L ED žiar oviek arba:stu denáalebo tepláb iela  dĺžka kábla: 3m  rozmery: 135 x 75 cm  vhodný na vnútorné použitie 1 kus Led svetelná páska f 27% lacnejšie! 12,99 pôvodne 17,99  s diaľ kovým ovládaním LED diód 16 farieb a 4 svetelné programy  živ otnosť: 50 000 hodín  dĺžk a pásky: 5 m  vr átane adaptéra  pr íkon: 24 W 1 kus  150 Mimoriadna ponuka Do vyčerpania zásob! 19,99 Mimoriadna ponuka Do vyčerpania zásob! v balení 30 kusov Predlžovacípr ívod  bez vyp ínača vky  s detsk ou po istkou  dĺžk a k ábla: 3 m 1 k us  3 zásu 21% lacnejšie! Predlžovací prívod Mimoriadna ponuka Do vyčerpania zásob! 3,99  bez vypínača 3 zásuvky s 3 alebo 6 z ásuvkami  s det skou poistkou  dĺžk a kábla: 1,4 m k 6 zásuvie 1 k us  1,99 2,99 1,49 pôvodne 1,89 Čajové sviečky rôzne vône 1 balenie  Mimoriadna ponuka Do vyčerpania zásob! Predlžovací prívod  s vypín ačom s3aleb o6zásu vkami  s detsk ou po istkou  dĺžk a k ábla: 1,4 m 1 kus 3 zásuvky k 6 zásuvie 2,99 3,99 Všetky použité fotografie sú ilustračné. Mich21, Hum21, Vra21, Kos21, Pre21, Spis21, RimS21, BaB23, Lev21, LiM21, Ruz21, Zvo21, Mar21, Prie21, Zil21, Cad21, Trec21, NMV21, Pu21, Kom21, NoZ21, Trn23, Sa21, Nit21, Pies21, Top23, Hlo21, Ser21, Mal21, Ba23 / - (= 1 kus 0,05)