AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 6.11. do 12.11. - strana 28- strana 28

Pomáhame potravinami Projekt Pomáhame potravinami Stovky dobrovoľníkov sa 10. októbra rozbehli do všetkých predajní Kauflandu na Slovensku, aby vo svojom regióne podporili charitatívnu zbierku potravín pre sociálne slabšie rodiny. Ich cieľom bolo osloviť nakupujúcich a zabezpečiť zbieranie, triedenie, balenie, následne aj distribúciu vyzbieraných potravín vopred vytipovaným príjemcom zo strany jednotlivých územných spolkov Slovenského Červeného kríža. Vyzbierané potraviny putovali následne najmä mnohopočetným rodinám, sociálne slabším občanom, seniorom, či iným ľuďom, ktorí sa, často nie vlastným pričinením, ocitli v sociálnej núdzi. „Aj keď je to pre mnohých ľudí zarážajúce, problematika chronického hladu sa netýka iba rozvojových krajín, ale aj mnohých obyvateľov európskeho regiónu, vrátane Slovenska,“ vysvetľuje koordinátorka projektu Pomáhame potravinami Slovenského Červeného kríža Zdenka Alföldiová. presiahol očakávania I. ročník celoslovenského charitatívneho projektu Pomáhame potravinami, ktorý prebehol pri príležitosti Svetového dňa výživy vo všetkých obchodných domoch Kaufland po celom Slovensku, vznikol v rámci dlhodobej spolupráce Slovenského Červeného kríža a spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v.o.s. venského Červeného kríža starostlivo zostavený tak, aby si príjemcovia pomoci z darovaných potravín mohli uvariť minimálne päť – šesť teplých výživných jedál. Obsahovali teda rôzne trvanlivé potraviny ako olej, múku, mlieko, cestoviny, med, či rôzne druhy strukovín,“ vysvetľuje Martin Gärtner, hovorca spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v.o.s. „Ďalších 2,5 ton potravín venovala spoločnosť Kaufland Potravinovej banke Slovenska, s ktorou máme tiež dlhodobú spoluprácu,“ dodáva Martin Gärtner. Návštevníci 53 prevádzok Kauflandu darovali počas jedného dňa pre svojich núdznych spoluobčanov neuveriteľných 14 ton potravín. K najviac zozbieraným potravinám, ktoré dobrovoľníci následne ďalej distribuovali v jednotlivých regiónoch Slovenska, patrili múka (2,5 t), ryža (2,4 t), cestoviny (2,3 t) a cukor (1,5 t). Ďalších 9,5 ton potravín smerovalo v októbri k ľuďom a rodinám v núdzi priamo z distribučného skladu Kauflandu v Ilave. „Obsah týchto balíkov bol na odporúčanie zástupcov Slo- Prvé reakcie zo strany príjemcov potravinovej pomoci na seba nedali dlho čakať. Denne prichádzajú na územné spolky Slovenského Červeného kríža ďakovné listy, z ktorých vyberáme: Pani Marcela z Košíc: „Som matka 3 detí a veľmi dobre mi padla táto pomoc, pretože je to fakt každodenný boj s nákupmi, s ktorými musím uživiť mojich dvoch stredoškolákov a syna ZŤP. Obracať aj 3x každé €. S pokorou by som uvítala podobnú pomoc kedykoľvek.“ Pani Zuzana z Bratislavy: „Neviem ani opísať, aký je to pocit. Pred rokmi som sa aj ja zapojila do podobnej zbierky a vtedy mi ani vo sne nenapadlo, že raz sa v situácii núdze ocitnem aj ja. Som rada, že aj dnes sa nájdu ľudia, ktorým cudzie nešťastie nie je ľahostajné a sú radi, keď môžu pomôcť. Verím, že všetkým týmto ľuďom sa ich dobro určite raz vráti spať.“ ce vznikol aj projekt Pomáhame potravinami. „Rozhodnutie spolupodieľať sa na tomto projekte bolo úplne prirodzené, vzhľadom na to, že potraviny sú hlavnou oblasťou nášho podnikania. Sme však radi, že neostalo len pri darovaní potravín z našej strany, a že sa do tejto humanitárnej aktivity zapojili aj mnohí z našich zamestnancov a zákazníkov po celom Slovensku,“ hovorí Martin Gärtner. „Partnerstvo so Slovenským Červeným krížom je pre nás zárukou toho, že potravinové balíčky sa dostanú práve tým ľuďom po celom Slovensku, ktorí ich najviac potrebujú. Preto verím a dúfam, že po úspešnom prvom ročníku projektu Pomáhame potravinami budeme môcť z neho spraviť tradičné podujatie, ktoré prinesie radosť a pomoc čo najväčšiemu počtu ľudí, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní,“ uzatvára prvý ročník projektu Martin Gärtner. Slovenský Červený kríž má vPomáhame organizovaní charitatívnych potravinovýchinami potrav zbierok dlhoročnú tradíciu, ktorej korene siahajú až do krízových 30. rokov dvadsiateho storočia. Reagoval tak na potreby spoločnosti a zriaďoval vývarovne polievok, či zabezpečoval distribúciu potravín do chudobnejších regiónov. „Do dnešného dňa po• skytujú územné spolky stravu pre seniorov v špecializovaných vývarov• niach, ale aj donášku domov v prípade potreby, čím dokážeme týmto • ľuďom zabezpečiť aspoň jedno teplé jedlo denne,“ približuje aktivity Slovenského Červeného kríža v tejto oblasti Zdenka Alföldiová. „Pravidelným • kontaktom s ľuďmi po celom Slovensku máme detailný prehľad o tom, kto je reálne odkázaný na našu po• travinovú pomoc a prostredníctvom našej siete dobrovoľníkov a partnerov máme možnosť im ju zabezpečiť. • Často však naša pomoc nie je len o strave, ale v mnohých prípadoch aj o sociálnych kontaktoch, ktoré osamelí ľudia veľmi potrebujú,“ dodáva Zdenka Alföldiová. Pomáhame i potravinam 481 dobrovoľníkov 2 265 odpracovaných dobrovoľníckych hodín 38 územných spolkov Slovenského Červeného kríža 53 prevádzok obchodnej siete Kaufland 26 ton darovaných potravín 1 751 rodín, respektíve priamych príjemcov potravinovej pomoci Ďakujeme! Spoločnosť Kaufland Slovenská republika, v.o.s. sa v tomto roku stala významným partnerom Slovenského Červeného kríža. Okrem ďalších spoločných aktivít v rámci tejto spolupráTreb24, Mich26, Hum26, Vra26, Kos26, Pre26, Sab24, Bar24, Lub24, Spis26, Kez24, Pop24, RimS26, Roz24, Luc24, BaB28, Brez24, Lev26, LiM26, Ruz26, Zvo26, Ziar24, Mar26, Prie26, Ban24, Part24, Zil26, Cad26, Trec26, NMV26, Pu26, Dub24, Kom26, NoZ26, Seni24, Trn28, Sa26, Nit26, Pies26, Top28, Ga24, DuS24, Hlo26, Ser26, Mal26, Sen24, Ba28 / -