AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Culinar

Platnosť od 19.11. do 16.12.Culinar - strana 5Culinar - strana 5

ING. ĽUDOVÍT LABANC ZDRAVÉ SLOVENSKÉ BRAVČOVÉ SPOLOČNOSŤ ISTERMEAT JE PRVÝM A  HLAVNÝM DODÁVATEĽOM PÔVODNÉHO SLOVENSKÉHO BRAVČOVÉHO AJ HOVÄDZIEHO MÄSA DO METRO. AKTUÁLNE VYVÁŽA NAJMÄ DO ČIECH A MAĎARSKA, NO VĎAKA REDISTRIBÚTOROM SA JEJ MÄSO DOSTANE NAPRÍKLAD AJ DO KÓREY ČI NEMECKA. Ing. Ľudovít Labanc je je hlavným zootechnikom družstiev dodávajúcich zvieratá pre spoločnosť ISTERMEAT, medzi jeho úlohy patrí komplexná organizácia a  riadenie živočíšnej výroby, stanovenie a  spracovanie koncepcií živočíšnej výroby, vedenie agendy v oblasti krížového plnenia, HACCP mlieka, dotácií a poistenia zvierat a mnohé ďalšie. Ľudí čoraz viac zaujíma, čím sú kŕmené prasiatka, ktorých mäso sa im finálne dostane na stôl. Ako je to vo vašej spoločnosti? Naše prasiatka kŕmime vlastnými kŕmnymi zmesami, ktoré vyrábame priamo na farme. Každá veková kategória prasiatok dostane špeciálnu zmes, ktorá sa skladá z vlastných obilnín, sóje a  premixu. Do  kŕmnych zmesí nezaraďujeme žiadne vedľajšie produkty iných priemyselných odvetví – tým zaručujeme vysokú kvalitu našich výrobkov. Celý výrobný proces je schválený a kontrolovaný Ústredným kontrolným a  skúšobným ústavom poľnohospodárskym a  Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Aký je život ošípaných vo vašich družstvách? Zvieratá v  našej spoločnosti sa chovajú tradičným spôsobom. Prasnice sú pred oprasením premiestnené do  individuálnych pôrodných boxov v  pôrodnici. Po  oprasení prasiatka zostanú 35 dní s  matkou, potom sú odstavené. Prasnice presunieme do  jalovárne a  celý vrh prasiatok necháme v pôrodnom koterci ešte 2 týždne, kým sa ich tráviaci trakt úplne neprispôsobí príjmu pevnej potravy. Robíme to kvôli tomu, aby naraz nemuseli prekonať stres z  viacerých faktorov. Potom prasiatka premiestnime do odchovne, kde dáme dva vrhy do jedného koterca, bohato podstielame a  kŕmime ad libidne (voľný prístup ku krmivu, pozn. red). Po  dosiahnutí 45  –  50 kg prechádzajú do  výkrmu, kde ich chováme takým istým spôsobom ako v  odchovni. Vo  veku 195  –  200  dní sú prasiatka porážané pri hmotnosti cca 115 kg. Už viac rokov METRO zásobujeme hovädzím aj bravčovým mäsom, v  tomto roku sme k  mäsu pridali aj mäsové výrobky. Sme hrdí na  to, že na slovenskom trhu predávame na  Slovensku vychované, zabité zvieratá a  spracované mäso a  mäsové výrobky a  že nám METRO umožňuje ponúknuť takýto tovar vo svojom reťazci. Spotrebitelia sa tiež pýtajú, akými veterinárnymi prehliadkami prasiatka prechádzajú. Čo všetko sa vo vašej spoločnosti sleduje? Keďže na  Slovensku každý producent bravčového mäsa musí spĺňať štatút, že chov je bez TBC a  brucelózy, štvrťročne monitorujeme zvieratá na  mor ošípaných a na Aujeskyho chorobu. Ďalšie veterinárne prehliadky a kontroly sa robia na bitúnku pri porazení zvierat. fa c e bo o k . c o m / m e tro . sk sE1425_02-09.indd 5 V čom spočíva vaša spolupráca so spoločnosťou METRO? tw i tte r. c o m / M et ro S l o vak i a 5 11/4/14 12:04 PM