AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 5.2. do 11.2. - strana 33- strana 33

Detskí maškrtníci s farbičkami, pozor! Dukátové buchtičky, palacinky s čokoládou, parené buchty s kakaom, bryndzové halušky, granadír a ešte mnohé ďalšie. Tak by asi znela TOP hitparáda najobľúbenejších slovenských jedál. Máte aj vy svoje obľúbené slovenské jedlo a len pri spomienke naň sa vám zbiehajú slinky? Tak nám ho nakreslite a kresbičku nám pošlite! Nezabudnite, na kresbu musíte okrem obľúbeného jedla nakresliť aj symbol našej kampane – slovenskú vlajku v tvare srdca. 40 najzaujímavejších maliarskych výtvorov odmeníme krásnymi rodinnými cenami. A to dôležité?! Na čele poroty, ktorá bude vyhodnocovať najlepšie detské kresby, bude populárny LUKÁŠ LATINÁK, herec divadla Astorka, verejnosti známy aj z mnohých seriálov a filmov. Takže maľujte, posielajte a vyhrávajte. Lukáš aj my sa už tešíme na vaše kresby! Z lásky k nášmu jedlu! 1. – 5. cena: rodinný pobyt v Aquaparku Bešeňová 6. – 10. cena: rodinný pobyt v Habakuky 11. – 40. cena: kreatívny balíček a nákupná poukážka v celkovej hodnote 50 eur Ďalšie informácie a tiež praktickú predlohu na maľovanie nájdete na www.kaufland.sk/kreslenie Vaše kresby zasielajte na adresu: Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava alebo cez on-line formulár na: kaufland.sk/kreslenie Súťaž trvá do 3.3.2015 Ba33 / - Stručné pravidlá súťaže: Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky. Súťažiaci vstupuje do súťaže a ďalej súťaží odoslaním vlastnoručne namaľovanej kresby obľúbeného slovenského jedla a symbolu našej kampane, slovenskej vlajky v tvare srdca, a to prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke www.kaufland.sk/kreslenie alebo poštou na: Kaufland Slovenská republika, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava. V prípade, ak posiela súťažiaci kresbu poštou, je potrebné, aby uviedol aj svoje meno, adresu, telefónne číslo a nasledovný písomný rukou podpísaný súhlas: „Súhlasím s pravidlami súťaže v kreslení Obľúbené slovenské jedlo a zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zásadami o ochrane osobných údajov a pravidlami súťaže.“ Kresby a údaje zaslané poštou bez súhlasu usporiadateľ nemá povinnosť zaradiť do súťaže. Zaslaním kresby vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže, je autorom zaslanej kresby, a že jej zaslaním a prípadným zverejnením nebudú porušené žiadne práva tretích osôb (najmä autorské a osobné práva), a že v tejto súvislosti disponuje všetkými potrebnými súhlasmi. V prípade, ak zaslaním poruší pravidlá a podmienky súťaže, je si vedomý, že nesie všetku s tým spojenú zodpovednosť. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke a v sídle usporiadateľa.