AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 12.2. do 18.2. - strana 28- strana 28

Útulok v Piešťanoch získal 500 kg krmiva pre psov a mačky V roku 2014 prebiehal už tretí ročník kampane POMÔŽTE NAPLNIŤ MISKY V ÚTULKOCH, ktorej partnerom je spoločnosť Mars SR, kom. spol., výrobca krmiva značiek Pedigree a Whiskas. Poslaním tejto kampane je pomáhať opusteným psom a mačkám v útulkoch na Slovensku a zlepšovať povedomie verejnosti o problematike týchto zariadení. Do kampane, ktorá prebiehala v období od 25. 9. do 1. 10. 2014 sa mohli zapojiť spotrebitelia prostredníctvom nákupu ľubovoľného výrobku Pedigree alebo Whiskas v predajniach Kaufland, a tak podporiť nákup krmiva pre psy a mačky vo vybraných útulkoch na Slovensku. Zástupcovia spoločností Mars SR a Kaufland Slovenská republika v.o.s. odovzdali 26. januára 2015 do útulku Regionálne centrum Slobody zvierat v Piešťanoch 500 kg krmiva, čo činilo 1 761 misiek pre psy a 1 782 misiek pre mačky. „Naša radosť bola veľká, 500 kg krmiva je obrovská pomoc, vďaka tomuto projektu majú naše zvieratká na istý čas postarané o chutné a kvalitné krmivo. Ďakujeme veľmi pekne zástupcom obidvoch firiem za nezištnú pomoc, veľmi si ceníme ich úsilie pomáhať opusteným zvieratkám v núdzi. Je to skvelý projekt, ktorý beží už tretí rok, držíme palce, aby sa naďalej darilo pomáhať tým, čo to potrebujú,“ povedala pri preberaní daro- vaného krmiva Ľubomíra Baleková, predsedníčka Regionálneho centra Slobody zvierat v Piešťanoch. Misky v slovenských útulkoch sa za pomoci spotrebiteľov plnia už tretí rok. „V roku 2013 bolo v rámci kampane a jej sprievodných aktivít darovaných vybraným útulkom na Slovensku celkom 7,5 t psieho a mačacieho krmiva, za obdobie od roku 2012 celkovo 12,5 t suchého krmiva značiek Pedigree a Whiskas, vďaka čomu bolo možné nakŕmiť viac než 600 opustených psov a mačiek,“ zhodnotil doterajší priebeh kampane Ján Staškovič zo spoločnosti Mars SR. Útulky zapojené do akcie boli vyberané veľmi starostlivo a pod dohľadom komisie zloženej z nezávislých odborníkov a veterinárnych lekárov. Komisia o výbere útulkov rozhodovala na základe výsledkov programu pravidelných kontrol Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ale aj na základe kritérií, medzi ktoré patrili napríklad rotácia, príjem/ K O M A N D A N T N A I V I T A P A A M E K D R B K E C L A C O A L U K I T R A R A A N I E E S A T I R I K M I E L Í D A T T T A V R S S A L U G E R L M É A A M A I L A M A T E L A P P Ľ B A A T T G I R B K A M O M O O R A S T S K S A K A R D I L A K S P T A S I A A A S Á K O Z I T O K E A K K L T K N N K R T D Č U E N P U E R A I I O T A A A A K R S S M E A I E L T D O R K R T A A Z E P I U D D A E A N A H O A I N A S Á R O P K T N M A M E L U K T Š T K I E T N O A E K K K E I A U R R S O D S K O K K I L L A M N T B A R I I U S T E O B A A A I I A T Z P E N N A O R E K R U T K R P T L A A U A A N T B K N I P P T N A E J S K M G M A É I E S L A K O M E R R B I A R K K N M N E N E M U N O M K I N T O O O O E O A L F L P K P Í Z O A I R R R N T B N E E A S U L N N T K K I U E I A A S T L I V S L E S E E O E N N T L T A N D A P O T A R CH S B N A I T O P E A D O B O R E C N M Y A E E P O N A K M E P O D I S O O L R V I S A Š A H O U S I M A R I T L T K S S T R K A I L O P E A K I B Á A Ó A A T R B A O I I E I R S T M R T Ľ T G N V O N I L A K M U S T O F I A S K O I A F O K Y V A D O M R A K L M D O R A L P P S R T A I V L A L E T A C E C F Ľ výdaj zvierat, adopcia, starostlivosť o zvieratá, kvalita krmiva, či vlastné aktivity útulkov. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou bola oficiálna registrácia útulku v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR. V slovenských útulkoch a depozitoch je nekonečné množstvo psov čakajúcich na svojich nových majiteľov, aby im boli dobrými a oddanými spoločníkmi až do konca života. To, že sa pes dostal do útulku, nikdy nie je jeho vina. Pes, ktorý sa z akéhokoľvek dôvodu ocitne v takomto zariadení, nie je „poškodený tovar“. Veľká časť psov potrebuje iba láskavého majiteľa so zmyslom pre vzájomné porozumenie. Adaptácia na útulok ako nový domov môže byť zložitejšia, adaptácia na novú rodinu však problémom nebýva. V roku 2013 prijal útulok Regionálneho centra Slobody zvierat v Piešťanoch 405 túlavých, opustených a nechcených zvierat. 327 odišlo do nového domova a 66 sa vrátilo k pôvodným majiteľom. Osemsmerovka Znenie osemsmerovky nám pošlite poštou na korešpondenčnom lístku alebo cez online formulár na www.kaufland.sk do 18.2.2015. Adresa redakcie: Kaufland SR, noviny Kaufland, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3 5 vyžrebovaných od nás obdrží doporučenou poštou nákupnú poukážku v hodnote 15 €. AKINAKES, AMPULA, AMULET, ANASARKA, APOSTROF, ARTIKUL, ASISTENT, ATLÉTKA, AZBUKA, BALADIK, BIMETAL, BIOTECHNOLÓGIA, BRANEC, CESTOPIS, DAMASK, ELABORÁT, ELEKTRINA, ENDEMIT, ESKIMO, ESPRESSO, EUROMENA, FAVORIT, FENOMÉN, FIASKO, FĽAŠKA, HĽADISKO, IDEALISTA, IDENTIKIT, IRONIK, ITALIKA, KALANETIKA, KALINOV, KANASTA, KATARAKTA, KERAMIKÁR, KERTAK, KIRBIS, KLARET, KLIPER, KOBYLKA, KOLIKA, KOMANDANT, KONATEĽ, KORENIE, KORIENOK, KORUNA, KRITIKA, KRKAVEC, KURATELA, KYVADLO, ĽADOBOREC, LAKMUS, LALOPATIA, MADAGASKAR, MADONA, MAMELUK, MANIOK, MASAKER, MATURANT, MONUMENT, MOPSLÍK, NAIVITA, NETOPIER, ODMLKA, ODSKOK, ORBITA, ORGANISTA, PALETA, PALICA, PARLAMENT, PARTITA, PASTOROK, PLATAN, POLIAK, PORAST, PRAVOPIS, PRIAMKA, PUBLIKUM, REDAKTOR, REGULA, REKOMANDO, REUMATIK, SAMIZDAT, SAMORAST, SATIRIK, SESTRA, SIATINA, SLABIKA, SLAMKA, SMOTANA, SPONKA, SPOTREBA, STATOR, STOLIČKA, SVETLANA, TABATIERKA, TABLETA, TERMÍN, TIRAMISU, TLAKOMER, TONALITA, TRHLINA, TSUNAMI, VITALITA, ZMENKA Až keď sa pod tebou ... (pokračovanie v tajničke - 33 písmen) Eskimácke príslovie Tajnička z č.4 Peniaze sú ako morská voda. Čím viac ju budete piť, tým väčší smäd budete mať. Výhru získavajú: Čižmár Anton, Belá nad Cirochou Anna Bruchániková, Slovenská Ľupča Viera Guthová, Ľubeľa Milan Brádňanský, Poprad Jana Ondrušová, Budmerice archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv stareletaky.csv stareletaky.csv~ static Zaslaním vtipu do súťaže s vtipmi alebo zapojením sa do krížovkárskej súťaže zaslaním znenia tajničky a poskytnutím vašich osobných údajov udeľujete spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s, so sídlom Trnavská cesta 41 / A - 831 04 Bratislava, IČO: 35790164 dobrovoľne súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov vo vami poskytnutom rozsahu na účely realizácie súťaže a so zverejnením vašich údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto spolu s vtipom, resp. vašich údajov ako výhercu v rovnakom rozsahu, a to na internete a / alebo v reklamných novinách Kaufland. Súhlas udeľujete na dobu určitú nevyhnutnú na vyhodnotenie súťaže, odovzdanie a evidenciu výhier, pričom údaje o výhercoch budú uchovávané maximálne po dobu 4 rokov, o ostatných účastníkoch maximálne po dobu 6 mesiacov; následne budú vaše údaje zlikvidované. Pri likvidácii údajov sa zohľadnia aj predpisy o archivácii a registratúre. Práva dotknutých osôb sú uvedené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a patrí medzi ne napr. právo vyžadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania alebo právo vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané. Treb21, Mich23, Hum23, Vra23, Kos26, Pre23, Sab21, Bar21, Lub21, Spis23, Kez21, Pop21, RimS23, Roz21, Luc21, BaB25, Brez21, Lev23, LiM23, Ruz23, Zvo23, Ziar21, Mar23, Prie23, Ban21, Part21, Zil25, Cad23, Trec23, NMV23, Pu23, Dub21, Kom23, NoZ23, Seni21, Trn25, Sa23, Nit23, Pies23, Top25, Ga21, DuS21, Hlo23, Ser23, Mal23, Sen21, Ba28 / -