AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 19.2. do 25.2. - strana 26- strana 26

Je tu súťaž MasterCard Obchodník roka 2014! Hlasujte za Kaufland na www.obchodnik-roka.sk alebo pošlite SMS na 0902 028 996 v tvare OR KAUFLAND. Hlasujte za nás a vyhrajte! Ďalší Kau fland na S lovensku! Dňa 5. feb ruára 201 5 otvorili naš sme slávno u 54. pred stne ajňu na Slo zároveň už vensku, 5. v Bratis lave. Pre s nesie názo voju polohu v Patrónka , nachádza sa na Mlynske j ulici. Váže ní zákazn Ďakujeme íci! vám za kaž dodennú p Veríme, že rejavenú dô budete naď veru. alej spokojn službami, t í s našimi eraz už vo všetkých 5 4 predajnia ch. Tešíme sa na vás! Treb22, Mich22, Hum22, Vra22, Kos24, Pre22, Sab22, Bar22, Lub22, Spis22, Kez22, Pop22, RimS22, Roz22, Luc22, BaB24, Brez22, Lev22, LiM22, Ruz22, Zvo22, Ziar22, Mar22, Prie22, Ban22, Part22, Zil26, Cad22, Trec22, NMV22, Pu22, Dub22, Kom22, NoZ22, Seni22, Trn24, Sa22, Nit22, Pies22, Top24, Ga22, DuS22, Hlo22, Ser22, Mal22, Sen22, Ba26 / -