AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 26.2. do 4.3. - strana 34- strana 34

57x Kaufl and na Sl ovensku! Dňa 26. fe bruára 2015 slávn otvoríme a ostne ž tri nové p redajne na Nové obc Slovensku. hodné do my odtera aj v Bratis z nájdete lave – Dúb ravke, Ša moríne a vo Veľk om Krtíši. Vážení záka zníci, pozýv ame vás do čerstvosti a sveta kvality za v ýhodné cen y. Teš íme sa na vás! Výrok: Antoine de SaintExupéry spočíta ženské meno koniec modlitby národný výbor (skr.) ktoré (hovor.) pokoj, Pomôcky: po an- íme, eira, odrenina glicky ease, Lens (zried.) nerozvážne hovorí (expr.) prvá žena popevok (bibl.) sorta hrozna mal v úcte slovenský herec tasto solo (skr.) ženské meno vonkajšia podoba hľa, po maďarsky chrbát, Autor: mrvením po nem. M. Lisál rozdrobte 3. časť tajničky rodné číslo m (skr.) medz. kód Kolumbie práve, priam existuješ syr v slanom náleve poučenie francúzske sídlo sníval (kniž.) EČV okr. Pezinok mädlil (kniž.) dámsky klobúčik tropický strom let cez niečo jap. lovkyňa perál útok (kniž.) slovenský politik logical shit right celistvé uhlie ukazov. zámeno ale, veď kolektív osobné zámeno pomoc (hovor.) titán (zn.) nám patriaca 5 vyžrebovaných od nás obdrží doporučenou poštou nákupnú poukážku v hodnote 15 €. Tajnička z č. 7 Až keď sa pod tebou prelomí ľad, spoznáš, kto ti je priateľom. Výhru získavajú: 2. časť tajničky ženské meno Adresa redakcie: Kaufland SR noviny Kaufland Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 3 odmerná sklená rúrka plúž tropický list. strom ťažké rozhodnutie anno Domini Slovenská republika Zaslaním znenia tajničky súčasne udeľujete súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu*. prudký hustý dážď mzda čín. ženské meno panák, figurína vnútri usadenina roztoku spoj utvorený zváraním do 4.3.2015. tuto (hovor.) umelé hnojivo lasicovitá šelma ruská rieka plátenná strecha (odb.) Krížovka s tajničkou Znenie tajničky nám pošlite poštou na korešpondenčnom lístku alebo cez online formulár na www.kaufland.sk spojka (kým) strýko 1. časť tajničky ad acta (skr.) skokom staro- prekonágrécky boh smrti vali vzdialenosť bodná zbraň kritizovanie Mária Šitzová, Hlohovec Ladislav Pír, Bardoňovo Ján Vaško, Trnava Peter Kamenár, Reca Elena Horáčková, Sereď archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv stareletaky.csv stareletaky.csv~ static Zaslaním vtipu do súťaže s vtipmi alebo zapojením sa do krížovkárskej súťaže zaslaním znenia tajničky a poskytnutím vašich osobných údajov udeľujete spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s, so sídlom Trnavská cesta 41 / A - 831 04 Bratislava, IČO: 35790164 dobrovoľne súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov vo vami poskytnutom rozsahu na účely realizácie súťaže a so zverejnením vašich údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto spolu s vtipom, resp. vašich údajov ako výhercu v rovnakom rozsahu, a to na internete a / alebo v reklamných novinách Kaufland. Súhlas udeľujete na dobu určitú nevyhnutnú na vyhodnotenie súťaže, odovzdanie a evidenciu výhier, pričom údaje o výhercoch budú uchovávané maximálne po dobu 4 rokov, o ostatných účastníkoch maximálne po dobu 6 mesiacov; následne budú vaše údaje zlikvidované. Pri likvidácii údajov sa zohľadnia aj predpisy o archivácii a registratúre. Práva dotknutých osôb sú uvedené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a patrí medzi ne napr. právo vyžadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania alebo právo vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané. Ba34 / -