AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 12.3. do 18.3. - strana 2- strana 2

Záleží nám na daroch Produkcia obilnín s dlhou tradíciou Pestovanie obilia má na Slovensku dlhú tradíciu, siahajúcu až do obdobia mladej Slovenskí poľnohospodári veľmi dobre V roku 2014 bola žatva na slovenských poliach skutočne mimoriadna – až o 15 percent vyššia ako v predošlom roku! jednotlivých obilnín. Majú znalosti o správnej príprave výživnej zeminy, ktorá je potrebná na zdravý rast zbožia. Takisto dokážu odhadnúť optimálny čas na výsadbu a zber kamennej doby (asi 4000 pred Kr.) úrody. V súčasnosti sa na pestovanie obilnín V lete, keď sa polia vyfarbia do zlatožltého používa viac ako polovica našej ornej pôdy. koloritu a obilie dosiahne svoju plnú zrelosť, Okrem jačmeňa, raže a ovsa je kladený veľký nastane čas žatvy. Vďaka modernej technike dôraz aj na pšenicu, ktorá zastáva v našom sa polia pokosia, klasy pomlátia a pozbierané poľnohospodárstve jednu z kľúčových úloh. obilie čo najrýchlejšou a najefektívnejšou Mnohým vysokohodnotným pšeničným cestou odtransportuje priamo do najbližšieho odrodám sa v našej krajine darí vďaka mlyna, kde je spracované na hlavnú kvalitatívnym pôdnym štandardom, pekárenskú ingredienciu – múku! ako aj optimálnym klimatickým podmienkam. Na celom svete sa vyprodukuje vyše 1,5 miliardy ton obilia – takúto hmotnosť vykazuje napríklad 25 miliónov osobných lietadiel! poznajú osobitné požiadavky týkajúce sa Produkcia obilnín so srdcom a rozumom Produkcia obilia vyžaduje v prvom rade veľa praktických skúseností, svedomitý zástoj Čím je stupeň mlátenia obilia nižší, tým vyššia je trvanlivosť výsledných produktov. Takéto múkové odrody vydržia v sklade až 18 mesiacov. a zmysel pre porozumenie prírodných súvislostí. A práve takto pristupujú k svojmu remeslu slovenskí poľnohospodári. Vďaka moderným technológiám a profesionálnemu nasadeniu sa dokážu postarať nielen o dostatočné výnosy obilia, ale aj o dobrú akosť zrna a trvalo udržateľnú kvalitu orných plôch. X2 / - Z láskySlo kS Z lásky k