AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 21.5. do 27.5. - strana 27- strana 27

Rozhovor Vedeli ste že... aj Kaufland môže byť nositeľom vašej reklamy? Na doručovanie svojich letákov využívajú naše služby mnohé spoločnosti. Kde sa začína nákupné rozhodovanie spotrebiteľov? Odpoveď znie: v poštovej schránke! Toto konštatovanie je pravdaže podložené faktami. Väčšina Slovákov totiž venuje letákom pozornosť tým, že si ich prelistuje, prečíta a v priemere traja z desiatich spotrebiteľov podľa nich aj nakupujú... hovorí Martin Martinák, vedúci oblasti Reklamné prostriedky, marketing a distribúcia spoločnosti Kaufland. V nasledujúcom rozhovore nám priblíži výhody a možnosti, ktoré spotrebiteľom i klientom ponúkajú reklamné noviny Kaufland. Inzerciu vďaka regionálnym variáciám dokážeme doslova ušiť na mieru. › Reklamné noviny Kaufland poznajú slovenskí spotrebitelia už takmer 15 rokov. Do koľkých domácností sú v súčasnosti doručované? ‹ Kaufland pôsobí na Slovensku už 15 rokov a naše prvé predajne boli otvorené koncom roka 2000. V tom čase sme pokrývali 5 % slovenských domácností. Vtedajšie noviny vychádzali pod názvom TIP a mali čisto redakčný charakter. Časom pribudla aj produktová reklama, inzercia a distribúcia letákov externých spoločností. Reklamné noviny Kaufland sa rokmi vyprofilovali na jedinečný komunikačný kanál, ktorý číta až 80 % členov domácností. Toto číslo, ktoré je nad trhovým priemerom, nás veľmi teší a utvrdzuje v tom, že naše noviny majú silný potenciál. Aktuálne pokrývame už takmer 75 % slovenských Ba27 / - domácností a roznášame viac ako 1,5 milióna reklamných novín Kaufland týždenne. › Ako sa reklamné noviny Kaufland dostanú z tlačiarne do poštových schránok slovenských domácností? ‹ Prvým krokom je prevzatie reklamných novín veľkou špedíciou z tlačiarne v Česku. Potom sú noviny rozvezené na tri rôzne smery po Slovensku, kde ich preberú miestni špeditéri. Tí rozdelia presný počet reklamných novín našim distribútorom, ktorí zabezpečia doručenie novín priamo do schránok zákazníkov. Aktuálne zamestnávame viac ako 2 700 distribútorov. › Akým spôsobom kontrolujete, či sa reklamné noviny naozaj dostanú do schránok zákazníkov? ‹ Kontrola kvality doručovania reklamných novín je pre nás veľmi dôležitá, preto na jej zabezpečenie využívame viacstupňový systém. Jeho súčasťou sú napríklad interné kontroly našich inšpektorov a kontrolórov, ich následné potvrdenie cez telefonické kontroly, ako aj spoločné kontroly s klientmi. › Ako Kaufland vychádza v ústrety tým klientom, ktorí majú záujem využívať na šírenie svojich letákov distribučnú sieť reklamných novín Kaufland? ‹ V rámci distribučných služieb sa prioritne zameriavame na takzvanú neadresnú distribúciu letákov a ich strojový vklad do našich reklamných novín. To znamená, že spolu s našimi reklamnými novinami dokážeme doručiť do schránok zákazníkov aj letáky iných spoločností, respektíve ich letáky priamo vložiť do našich novín, čím sa stanú ich súčasťou. › V čom vidíte výnimočnosť distribučnej siete reklamných novín Kaufland? ‹ V prvom rade je distribúcia našich novín plne v réžii Kauflandu, a to od manažmentu, cez logistiku, až po samotných distribútorov a kontrolný systém kvality doručovania. Garantujeme veľmi vysokú kvalitu distribúcie, ktorá sa pohybuje na úrovni okolo 90 %. Ďalšia výhoda spočíva v neustálej aktualizácii databázy schránok domácností. Reklamné noviny roznášame iba do aktívnych schránok, čo má vplyv na celkovú úsporu nákladov na tlač a distribúciu letákov klienta. V neposlednom rade je to atraktivita doručovania uprostred týždňa, ako aj priamy vplyv na plánovanie nákupov. › V reklamných novinách Kaufland je takisto priestor na komerčnú a bežnú inzerciu. Aké výhody môžu využívať inzerenti? ‹ Našim inzerentom vieme ponúknuť regionálnu variabilitu, čo im umožňuje inzerovať v jednotlivých regiónoch s rôznymi grafickými podkladmi, cenami a produktmi. › Aké ďalšie reklamné služby ponúka spoločnosť Kaufland svojim klientom? ‹ Okrem už spomínanej inzercie vieme klientom ponúknuť lepenú kartičku na titulnej strane reklamných novín Kaufland, reklamné spoty v našom IN-STORE rádiu (v rámci obchodných domov), ako aj prenájom parkovacích plôch a plôch pred vstupom do predajne, určených napríklad na gastronomické účely a prezentačné akcie. › Ktoré spoločnosti pravidelne využívajú distribúciu a inzerciu v reklamných novinách Kaufland? ‹ Sú to hlavne spoločnosti, ktoré hľadajú možnosť prepojenia ich ponuky s našimi zákazníkmi. Ide najmä o firmy z odevného priemyslu, finančného sektora alebo záhradnej techniky. Nechýbajú ani menšie spoločnosti, ktoré sa prostredníctvom nášho distribučného potenciálu chcú zviditeľniť na regionálnej i národnej úrovni. › Môžete prezradiť novinky v oblasti distribúcie a inzercie, ktoré máte pre klientov pripravené v tomto roku? ‹ Určite áno... bude ich viacero: napríklad zavedenie nového programu GIS (Geografický informačný systém). Našim zákazníkom prinesie sociologicko-geografické informácie pre efektívnu lokalizáciu miest s najvhodnejším potenciálom pre ich ponúkanú službu alebo produkt. Lepená kartička - klienti môžu svojich zákazníkov osloviť aj takouto formou. Viac informácií o ponuke našich služieb nájdete na: www.kaufland.sk/ reklama Všetky použité fotografie sú ilustračné.