AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 28.5. do 3.6. - strana 31- strana 31

m, čo je blízke Ukážte ná vášmu srdcu! ! Získajte vlastnú animáciu ilustračné foto kolo. Začalo druhé súťažné Zapojte sa a hrajte o báječné ceny! Kos31, Ba31 / - Zapojte sa: nsku.sk www.zlaskykslove že stať aže: Súťažiacim sa mô Stručné pravidlá súť doručovanie na adresou pre každá fyzická osoba s je do súťaže ubliky. Súťažiaci vstupu území Slovenskej rep autorskej fotografie, jednej a ďalej súťaží odoslaním sto, zviera, obľúbené miesto, me na ktorej zachytil svoje to sti so Slovenskom, a jito vec alebo osobu v spo na webovej stránke formulára prostredníctvom on-line ografie sku.sk. Odoslaním fot www.zlaskyksloven a zároveň prehlasuje las s pravidlami súťaže m uje účastník svoj súh vyjadr vidiel súťaže, je autoro podmienky účasti a pra udú a potvrdzuje, že spĺňa adným zverejnením neb že jej zaslaním a príp a osobné práva), zaslanej fotografie, a osôb (najmä autorské mi. Úplné né žiadne práva tretích poruše mi potrebnými súhlas disponuje všetký eľa. a že v tejto súvislosti nke a v sídle usporiadat né na webovej strá vidlá súťaže sú dostup pra