AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Kuchyne

Platnosť od 28.5. do 31.7.Kuchyne - strana 41Kuchyne - strana 41

80/ môžEtE SI všEtKo zArIAdIť SAmI. AlE nEmuSítE. môžEtE SI všEtKo zArIAdIť SAmI. AlE nEmuSítE./ 81 4 InštAlácIA Naši certifkovaní inštalatéri vykonajú inštalačné práce do troch pracovných dní po zmontovaní kuchyne. Zapoja všetky spotrebiče, nainštalujú drez, kuchynskú batériu i zvyšok kuchyne, vrátane úchytiek. Po dokončení prác sa postarajú o odvoz všetkých obalov a ich správnu likvidáciu. INštAláCIA táto služba zahŕňa: Kuchyne IKEA sú navrhnuté tak, aby ste si ich zvládli zmontovať aj sami. Na začiatok si vyzdvihnite sprievodcu inštaláciou kuchyne, kde máte vysvetlený celý proces krok za krokom. Alebo si pozrite ponuku rôznych inštalačných služieb, ktoré vykonávajú naši skúsení a certifkovaní remeselníci. • správnu likvidáciu a recykláciu obalov • inštaláciu pracovnej dosky vrátane vyrezania otvorov na drez a varnú dosku všetok potrebný materiál na dokončenie inštalácie kuchyne (napr. silikón) • upratanie miesta inštalácie • inštaláciu a zapojeniu drezu a batérie • • inštaláciu a zapojenie elektrických a plynových spotrebičov IKEA záruku kompletizácie inštalačných prác do troch pracovných dní • • inštaláciu a zapojenie osvetlenia pracovnej dosky IKEA inštalačnú záruku vzťahujúcu sa na kvalitu inštalácie. • inštaláciu krycích panelov, úchytiek a vnútorného vybavenia • Jeden z našich certifkovaných inštalatérov kuchýň vykoná opätovnú kontrolu, aby montáž novej kuchyne prebehla čo možno najhladšie. Navštívi vás doma a skontroluje rozmery a plán kuchyne, aby ste si boli istí, že ste objednali všetky potrebné časti a všetko bude sedieť do posledného centimetra. • inštaláciu nástenných a spodných skriniek • mErAnIE – návštEvA prEd InštAlácIou montáž všetkých kuchynských skriniek • odvoz obalov táto služba zahŕňa: • kontrolu plánu kuchyne • opätovnú kontrolu všetkých rozmerov, aby ste si boli istí, že sa naplánovaná kuchyňa vojde do navrhnutého priestoru mEtod/rÅSdAl, kuchyňa • porovnanie plánu kuchyne s vašou objednávkou kuchyne Čo je zahrnuté v cene? Pozri str. 44 • potvrdenie časového plánu a nákladov €20 Kto sú certifkovaní inštalatéri IKEA? Naši inštalatéri sú na slovo vzatí odborníci, ktorí prešli školením a bol im vystavený certifkát IKEA. Bola im prejavená najvyššia miera dôvery, kvality, projektového manažmentu a remeselnej práce. Sú zaviazaní odviesť svoju prácu odborne a efektívne. €1 461 Cena spotrebičov €1 416 Inštalácia tejto kombinácie už za €277 Inštalačné služby si môžete objednať už za €36