AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 11.6. do 17.6. - strana 6- strana 6

Zažite pravú kvalitu Slovenský syr – rôznorodosť z našej krajiny Výroba podložená skúsenosťami a zručnosťami Slovensko je malá krajina v srdci Európy Pri produkcii parenice hrá dôležitú úlohu plná nádherných prírodných kontrastov – čerstvo podojené ovčie mlieko, respektíve od siahodlhých nížin, cez fascinujúce bralá, optimálny pomer neupraveného ovčieho útesy, až po najmenšie veľhory sveta Vysoké a kravského mlieka. To je najskôr ohriate, Tatry. Toto unikátne bohatstvo je pravdaže následne zahustené syridlom. Výsledná premietnuté do mnohých výrobkov. syrovina sa premiešava a syrárskou harfou Ako príklad možno uviesť tradičné syrové drví. Keď sa usadí na dne srvátky, je ručne špeciality, ktoré sú ešte aj dnes produkované formovaná do hrudiek. v malých výrobniach podľa historických receptúr, inšpirovaných silou našej Po odkvapkaní a stuhnutí nasleduje ďalší jedinečnej prírody. rozhodujúci krok v podobe 24-hodinového Základom syrových delikates je naše mlieko kvasenia. Následne sú hrudky preložené z oviec a kravičiek. Vyrastajú v prirodzenom do špeciálnych drevených vedier s vodou prostredí, čo má výrazný vplyv na kvalitu ohriatou na 60 až 70 °C. Tu sa drevenou mlieka. Dôležitú úlohu zohráva aj odbornosť našich výrobcov syrov. Dbajú na kvalitatívne parametre výsledných výrobkov, ako aj na tradičné hodnoty, vďaka ktorým sú slovenské syry výnimočné. Ťahanie a navíjanie jednotlivých syrových pásikov sa podnes v mnohých syrárňach robí ručne. Po navinutí do rolky je takto pripravená parenica previazaná natenko narezaným syrovým motúzikom. lopatkou miešajú dovtedy, kým vznikne kompaktná a elastická syrová zmes. Z nej sa potom ťahajú a na drevenú dosku ukladajú štyri až šesť metrov dlhé, približne šesť centimetrov široké a rovnomerne tenké Parenica – 100 % slovenská, 100 % lahodná pásiky. Po krátkom slanom kúpeli sú navinuté do typickej rolky. Parenica je pripravená na ďalšie spracovanie. Medzi naše najznámejšie syrové špeciality patrí slovenská parenica. Znamenitý originál je od roku 2007 zapísaný v Registri chránených zemepisných označení, ktorý je vedený Európskou komisiou. Za svoj výnimočný charakter vďačí parenica Delikátna, s miernymi akcentmi slanosti, konzistenčne jemná, voňajúca po ovčom mlieku a tradičným spôsobom ručne navíjaná do neprehliadnuteľnej formy – to je pôžitok v najkrajšej podobe, pretavený do našej unikátnej parenice. špecifickému spôsobu výroby, ktorého tradícia siaha do osemnásteho storočia. Výsledkom je nielen typická forma tohto syra, ale aj jeho šťavnatá konzistencia, ako aj skvelá harmonická chuť. Z láskySlo kS Z lásky k Treb6, Mich4, Hum6, Vra4, Kos6, Pre4, Sab4, Bar4, Lub4, Spis6, Kez4, Pop4, RimS6, Roz4, Luc4, VelK4, BaB6, Brez4, Lev4, LiM4, Ruz4, Zvo4, Ziar4, Mar6, Prie4, Ban4, Part4, Zil4, Cad4, Trec4, NMV6, Pu4, Dub4, Kom4, NoZ4, Seni4, Trn6, Sa4, Nit6, Pies4, Top4, Ga4, DuS4, Sam4, Hlo4, Ser4, Mal4, Sen4, Ba6 / -