AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 2.7. do 8.7. - strana 29- strana 29

m, čo je blízke Ukážte ná vášmu srdcu! Ďakujeme za vaše fotografie! ilustračné foto Zapojte sa so svojou fotografiou do súťaže ! a hrajte o báječné ceny Zapojte sa: nsku.sk www.zlaskykslove že stať aže: Súťažiacim sa mô Stručné pravidlá súť doručovanie na adresou pre každá fyzická osoba s je do súťaže ubliky. Súťažiaci vstupu území Slovenskej rep autorskej fotografie, jednej a ďalej súťaží odoslaním sto, zviera, obľúbené miesto, me na ktorej zachytil svoje to sti so Slovenskom, a jito vec alebo osobu v spo na webovej stránke formulára prostredníctvom on-line ografie sku.sk. Odoslaním fot www.zlaskyksloven a zároveň prehlasuje las s pravidlami súťaže m uje účastník svoj súh vyjadr vidiel súťaže, je autoro podmienky účasti a pra udú a potvrdzuje, že spĺňa adným zverejnením neb že jej zaslaním a príp a osobné práva), zaslanej fotografie, a osôb (najmä autorské mi. Úplné né žiadne práva tretích poruše mi potrebnými súhlas disponuje všetký eľa. a že v tejto súvislosti nke a v sídle usporiadat né na webovej strá vidlá súťaže sú dostup pra Treb27, Mich27, Hum27, Vra27, Kos29, Pre27, Sab25, Bar25, Lub25, Spis29, Kez25, Pop27, RimS27, Roz25, Luc25, VelK25, BaB31, Brez25, Lev27, LiM25, Ruz27, Zvo25, Ziar25, Mar27, Prie27, Ban25, Part27, Zil29, Cad27, Trec27, NMV27, Pu25, Dub25, Kom27, NoZ27, Seni25, Trn29, Sa27, Nit27, Pies27, Top29, Ga25, DuS25, Sam25, Hlo25, Ser27, Mal27, Sen27, Ba29 / -