AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták : Aktuálny akciový leták Kaufland

Platnosť od 9.7. do 15.7.Aktuálny akciový leták Kaufland - strana 21Aktuálny akciový leták Kaufland - strana 21

do domácnosti! MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 5 mm 160°C Univerzálna po krievka  so silik ónovým o krajom  te plotná o dolnosť: 260 °C  priemer: malá pokrievka pre malá hrniec s priemerom:16,18alebo 20cmalebo veľká pokrievka pre hrniec s priemerom: 24, 26 alebo 28 cm veľká 1 kus 5,99 6,99 230°C MIMORIADNA PONUKA Plech na pečenie  mater iál: o ceľ  tepeln á o dolnosť: 230 °C  rozmery: 31,5 x 13 x 7 cm, DO VYČERPANIA ZÁSOB! 3,49 38 x 33 x 3 cm, 40 x 33 x 3 cm alebo 42 x 29 x 4 cm 1 kus MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! Pekáč s vekom 14,99 an tiadhéznypo vrch  o bjem: 5 l r ozmery:28x 28cm 1 k us MIMORIADNA PONUKA MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! DO VYČERPANIA ZÁSOB! 5 mm 154052243 160°C Panvica  s keramickým po vrchom  m ateriál: zliatin a h liníka  p riemer: 24 cm alebo 28 cm  vhodná pr e všetk y tepeln é 24 cm zdrojevr átanein dukčnéhozdr oja u mývačky r iadu 28 cm 1 kus  vh odná do 11,99 13,99 Multifunkčná panvica PP 3401 ideálna na varenie, pečenie, varenie v pare, rozmrazovanie au držiavanieteplých po krmov  an tiadhézny po vrch  so sk lenenou po krievkou  pr iemer: 32 cm  pr íkon: 1500 W 1 kus  MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 14,99 Neplatí pre Kaufland Patrónka, Dúbravka a Rača. MIMORIADNA PONUKA Turbo gril  s k eramickým po vrchom  o ptimálne r ozloženie tepla  pr íkon: 1000 W 1 kus MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! Regál na ví no  pre 36 f liaš  m ateriál: drevo  r ozmery: 119 x 42,5 x 1 kus 24 cm 12,99 Skladací stôl materiál: lakované masívne drevo  rôzne f arby  rozmery: 66 x 37 x 48 cm 1 kus  MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 9,99 DO VYČERPANIA ZÁSOB! 29,99 Skladacia stolička  lak ovaná  materiál: bukové dr evo  r ôzne f arby  rozmery: 42,5 x 47,5 x 45 cm 1 k us Hrniec so sklenenou pokrievkou s k eramickým po vrchom materiál: zliatin a h liníka priemer: 20 cm alebo 24 cm vhodný do r úry až do 170 °C vhodný pre všetky tepelné zdroje vrátane in dukčného zdr oja 1 kus      MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 9,99 Všetky použité fotografie sú ilustračné. Ba21 / - 20 cm 24 cm 9,99 12,99