AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták : Aktuálny akciový leták Kaufland

Platnosť od 9.7. do 15.7.Aktuálny akciový leták Kaufland - strana 23Aktuálny akciový leták Kaufland - strana 23

za ohromné ceny! MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! aj iné v ponuke ,99 5 a DVD z DVD Česká klasika rôzne druhy: Byl jednou jeden král, Limonádový Joe, Pyšná pr incezná, Babičk a a in é alebo  MIMORIADNA PONUKA Quarz budí k  rôzne farby  pr iemer: 11,5 cm  n a batér iu: 1 x 1,5 V A A  batér ia je sú časťou balen ia 1 kus DO VYČERPANIA ZÁSOB! 7,99 CD Klasická hudba DVD rôzne druhy: Mozart, Vivaldi, Bach, Smetana, Str auss, Beeth oven, C hopin, Čajkovskij a iné CD 1 kus  3,99 4,99 alení 3 kusy v b Súprava košíkov  s tex tilnou vlo žkou  rôzne farby  obsahuje: MIMORIADNA PONUKA 1x k ošík,r ozmery:25x 15x 13cm 1x k ošík,r ozmery:29x 19x 14cm 1x k ošík,r ozmery:32x 22x 15cm 1 balenie DO VYČERPANIA ZÁSOB! 7,99 MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! Lampa  stmievateľ ná  materiál: pochrómovanýk ov  1 x L ED žiar ovka  svetelný výkon: 70 Im vhodná na vnútorné použitie 1 k us  Okuliare na čí tanie 1 x tónované okuliare MIMORIADNA PONUKA na čítanie s UV filtrom DO VYČERPANIA ZÁSOB! a 1x n etónovanéo kuliaren ačítan ie  d ioptrie o d + 1,0 do + 3,0 1 balenie y v balení MIMORIADNA PONUKA  2 kus DO VYČERPANIA ZÁSOB! 3,99 11,99 120 KG Dámska do máca o buv  m ateriál: po lyester, tex til  rôzne farby  veľ.: 36 - 41 1 pár MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 3,99 Dekoračná fólia na dvere samolepiaca fólia na všetky bežné mater iály: dr evo, k ov, sk lo  rozmery 1 listu : 97,5 x 68 cm  celk ové rozmery: 97,5 x 204 cm  vh odná pr e všetk y štan dardné dver e 1 balenie  Stojan na oblečenie materiál: MDF do ska a k ov  rozmery: 30 x 34 x 120 cm  n osnosť: 120 k g 1 kus  MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 12,99 3 diely v balení 6,99 Koberec  mater iál: 100 % po lyamid  r ôzne f arby a vzo ry  rozmery: Stojan na o blečenie p ochrómovanák ovovák onštrukcia  vý škovo n astaviteľná  r ozmery: 61 x 35 x 67 - 114 cm 1 kus MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 6,99 100 x 150 cm 1 kus MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 14,99 Všetky použité fotografie sú ilustračné. Treb21, Mich21, Hum21, Vra21, Kos23, Pre21, Spis21, Pop21, RimS21, BaB23, Lev21, Ruz21, Mar21, Prie21, Part21, Zil23, Cad21, Trec21, NMV21, Kom21, NoZ21, Trn23, Sa21, Nit21, Pies21, Top23, Ser21, Mal21, Sen21, Ba23 / - Nálepky  samolepiace  materiál: plast  rôzne motívy  r ozmery: 40 x 60 cm 1 balenie 2,99