AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták : Aktuálny akciový leták Kaufland

Platnosť od 9.7. do 15.7.Aktuálny akciový leták Kaufland - strana 3Aktuálny akciový leták Kaufland - strana 3

spoločnosti a prírody! Zsolt Bindics, predseda GreenCoop Čím sa vaša firma odlišuje od ostatných, najmä čo sa týka moderných postupov pri pestovaní, spracovávaní, či skladovaní plodín? Proces výroby, spracovávania a odbytu paradajok je zosúladený tak, aby boli do dvanásť hodín na pultoch obchodov čerstvé, chutné a kvalitné plody. Ako som už uviedol, naše skleníky sú vybavené najmodernejšími dostupnými technológiami na svete! Šetrné sú nielen k životnému prostrediu, ale aj k našim zamestnancom. Čo sa týka spracovávania, dbáme na to, aby sme paradajky oberali úplne dozreté na slnku. Oproti dovezeným Moderné skleníky s celkovou rozlohou 16 ha sú vykurované šiestimi geotermálnymi vrtmi. Vybavené sú tiež najnovšími technológiami znižujúcimi energetickú náročnosť, ako aj náročnosť na vstupné suroviny i pitnú vodu prevádzok. prevádzkach máme spolu 6 geotermálnych vrtov! Naše skleníky sú vybavené aj najnovšími technológiami znižujúcimi energetickú náročnosť, ako aj náročnosť na vstupné suroviny i pitnú vodu našich plodom zo zahraničia, ktoré dozrievajú Ako hodnotíte vašu spoluprácu so spoločnosťou Kaufland? v skladoch, je to jedinečná výhoda v chuti a kvalite našich produktov. Ich výrobu Spolupráca s Kaufladom nám dáva istotu a odbyt zosúlaďujeme tak, aby boli do odbytu, na ktorej môžeme naše podnikanie 12 hodín už na pultoch obchodov, a aby ďalej rozvíjať. Faktom je, že na Slovensku zákazník mal doma na stole paradajky nám jedine Kaufland vychádza v ústrety „priamo zo záhrady“. V prípade nutnosti v otázke kontrahovania ročného  skladovania máme centrálny sklad množstva výroby. Tým, že sú nám vybavený modernými chladiacimi, vopred známe množstvá, dokážeme baliacimi a dopravnými zariadeniami, pre Kaufland zabezpečiť maximálnu s riadením vlhkosti a ozonizáciou vzduchu. čerstvosť, ktorá pramení z istôt každodennej spolupráce a komunikácie. prevádzok. Takýmito technológiami sú napríklad energetická clona, kvapková závlaha, recyklácia výživy rastlín, systém biologickej ochrany (nepoužívame postreky) a podobne. Čo sa týka spoločenskej zodpovednosti, okrem ekologického aspektu sme hrdí aj na to, že zamestnávame až 300 ľudí z okolia našich skleníkov. žstvo: ru d p oo C en re G ť os n oč ol p S paradajok. ostrovských skleníkových no žit h ýc tn ali kv ko so vy vanie h palív • Špecializuje sa na pesto nuje spaľovanie fosílnyc mi eli čím , mi vrt i ym áln rm • Skleníky vykuruje geote ušia. zd ov náročnosť a vypúšťanie CO2 do znižujúcimi energetickú mi gia oló hn tec i ím ejš ern • Disponuje najmod suroviny. a náročnosť na vstupné imi, baliacimi vený špičkovými chladiac ba vy lad sk y áln ntr ce • Využíva mi. ov. a dopravnými zariadenia zamestnáva 300 pracovník u, trh m no ov ac pr na iu • Má dôležitú pozíc Pre Kaufland dodáva: je na ploche 13,54 ha. ré pestu • 4 150 ton paradajok, kto k Slovensku. Treb3, Mich3, Hum3, Vra3, Kos3, Pre3, Sab3, Bar3, Lub3, Spis3, Kez3, Pop3, RimS3, Roz3, Luc3, VelK3, BaB3, Brez3, Lev3, LiM3, Ruz3, Zvo5, Ziar3, Mar3, Prie3, Ban3, Part3, Zil3, Cad3, Trec3, NMV3, Pu3, Dub3, Kom3, NoZ3, Seni3, Trn3, Sa3, Nit3, Pies3, Top3, Ga3, DuS3, Sam3, Hlo3, Ser3, Mal3, Sen3, Ba3 / -