AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Culinar

Platnosť od 15.7. do 11.8.Culinar - strana 16Culinar - strana 16

Slovenské syry PO STOPÁCH SLOVENSK Ý Výroba syrov má na území Slovenska storočnú tradíciu, ktorá je spojená s pastierstvom a salašníctvom v horských a podhorských oblastiach. V súčasnosti sa Slovensko snaží vrátiť ovčiemu mliekarstvu jeho dávnu slávu a darí sa mu to predovšetkým výrobou lahodných syrárskych špecialít. 16 sE1516_12-21.indd 16 V   historických počiatkoch slovenského syrárstva prevažovalo spracovanie ovčieho mlieka nad kravským. Ovce si ostatne cenili už starí Slovania, ktorí malé prežúvavce chovali najmä kvôli mlieku, mäsu a vlne. Od 14. storočia začala v  horských a  podhorských oblastiach tzv. valašská kolonizácia, ktorá so sebou priniesla pastiersky spôsob chovu oviec a zaviedla tradičnú výrobu syra. S postupným rozšírením salašníctva sa  stávali obľúbenými dnes už tradičné mliečne produkty (bryndza, parenica a neskôr aj oštiepok). Ich výroba ďalej nepriamo ovplyvnila vývoj obchodu, remesiel aj tradičnej stravy – ovčí syr a hlavne bryndza boli v jarnom období veľmi dôležitou súčasťou jedálneho lístka a  zároveň slúžili ako povinná daň vrchnosti. V  18. storočí začali vznikať prvé bryndziarstva, ktoré mali vyriešiť problémy so skladovaním a  s  trvanlivosťou ovčieho syra. Koncom 19. storočia dostalo slovo aj priemyslové spracovanie kravského mlieka, s ktorým sa spájal vznik mliekarských družstiev. V  počiatkoch priemyselnej výroby boli SLOVENSKÉ VÍNA A SYRY 7/2/15 3:09 PM