AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 30.7. do 5.8. - strana 2- strana 2

Zodpovednosť Milí zákazníci, nom dome sa teraz m obľúbenom obchod vo vašo h environmentalistiky. ôžete vydať po stopác m Kaufland chodník li sme pre vás Zelený Pripravi i na uvedenú tematiku. desiatimi stanovišťam s  e spríjemniť náučným ovanie si teraz môžet Nakup hrane životného oznávaním faktov o oc sp prostredia. Zeleného Kaufland Jednotlivé stanovištia nené tak, aby chodníka sú rozmiest or ý sa v danom ondovali s tovarom, kt korešp eň je vysvetlené, aký delení predáva. Zárov od uktoch vzniká a ako pri konkrétnych prod odpad vať. sa dá efektívne separo zberné nádoby predajne sú pravdaže Súčasťou ateľného odpadu ako aceré druhy recyklov na vi Novinkou je nka či plastová fólia. papier, lepe jových plechoviek. ný zber použitých nápo triede atívny systém u rozhodne stojí aj inov Za zmienk 2013 využívajú všetky perácie, ktor ý od roku reku . Prispievajú ené predajne Kaufland novopostav energií, úspore emisií významnému šetreniu tak k  zákazníkov. komfortu vás – našich CO2, ako aj povanie po Zelenom me vám príjemné naku Praje podporujete odníku a ďakujeme, že Kaufland ch odpadu. triedenie i recykláciu www.kaufland.sk/ zodpovednost Zodpovedne so sklom • Nezálohované sklenené obaly napríklad od zaváranín alebo vína patria do zelených kontajnerov umiestnených v blízkosti vášho bydliska. Triedený zber • V Kauflande podporujeme triedený zber. Priamo v predajni máte možnosť odovzdať do určených nádob použitý papier, lepenku, plastovú fóliu. Novinkou je zber nápojových hliníkových plechoviek. Sab2, Bar2, Roz2, VelK2, Cad2, NMV2, Sam2, Ba2 / - • Vratná fľaša, ktorú odovzdáte do fľaškomatu, sa použije opakovane v priemere 18 až 30-krát. Zodpovedne s papierom • Reklamné noviny Kaufland, ktoré vychádzajú každý týždeň a prinášajú vám vždy nové ponuky ako ušetriť, sú 100 % recyklovateľné.