AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 6.8. do 12.8. - strana 31- strana 31

Spolu dokážeme viac! Pomáhať šetriť našu planétu môže naozaj každý! Ako na to? Prvým úspešným krokom je správne triedenie odpadu, ktoré je dopodrobna ozrejmené v nasledujúcom článku. Druhým krokom je vlastné chcenie v rámci každodenného separovania odpadu ... kdekoľvek i kedykoľvek. Do tretice je dobré vedieť, že spoločnosť Kaufland vám pri separácii bude počas celého roka nápomocná. Správnym a zodpovedným prístupom k odpadu môžeme spoločne prispieť k udržateľnému životu na Zemi. Preto sa spoločnosť Kaufland Slovenská republika rozhodla podrobnejšie venovať ochrane nášho životného prostredia. Zároveň je to aj výzva pre vás, aby ste sa k nám pridali a stali sa súčasťou spoločného cieľa – šetriť a opätovne využívať surovinové zdroje našej planéty. klovať. h 6 % sa podarí recy Prečo triediť odpad? % odpadu, len necelýc zmeniť, na skládkach okolo 80 padu. Ak to chceme Na Slovensku skončí jú už viac ako 60 % od cyklu by ť Nemecko, kde re Príkladom nám môže es. , najlepšie už dn musíme začať od seba tnené v mestách, edený odpad rozmies Ako správne triediť? vátne arebné nádoby na tri zaregistroval rôznof dob vhadzovali aj adek Každý z nás už určite sme do príslušných ná y ch. Dôležité je však, ab olie, že: obciach, či na sídliská a upozornime svoje ok eto ľahostajní patria suroviny. Nebuďme pr • Do žlt ých nádob lov b obaly z PET materiá • Do zelených nádo patrí sklo SKLO PAPIER SKLO PET MATERIÁL KOV KOV MATERIÁL dob • Do červených ná sa vhadzuje kov b • Do modrých nádo sa dáva papier SKLO SKLO PAPIER PET PAPIER PAPIER PET MATERIÁL PET MATERIÁL KOV KOV www.kaufland.sk/ zodpovednost Ako vám pri separovaní pomôže Kaufland? • Pripravíme pre vás náučné Zelené články v našich novinách, kde sa dočítate o životnom prostredí, efektívnom triedení a recyklovaní odpadu. • Prevedieme vás Zeleným náučným Kaufland chodníkom, na ktorom je pútavou a náučnou formou vysvetlená podstata zodpovedného separovania odpadu. • Zorganizujeme viaceré Zelené zberné dni pred našimi predajňami, kde budete môcť priniesť nepotrebné plechovky, batérie, elektroodpad, textil a obuv. • Predstavíme vám, ako funguje systém rekuperácie energie/tepla v Kauflande. Dozviete sa aj to, ako v našich obchodoch zodpovedne nakladáme s energiou pri chladení či kúrení. Sab27, Bar27, Roz27, VelK25, Cad29, NMV29, Sam25, Ba31 / -