AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 13.8. do 19.8. - strana 25- strana 25

Zodpovednosť z lásky k Slovensku! a! e hliník donekonečn ú, recyklujm rámci ádzame s novinkou v ajme prírode zelen D , ufland. Tento rok prich Ka sa tak stávame pr vým ých tém spoločnosti om ov echoviek. Týmto počin tredia je jednou z kľúč zároveň hrana životného pros íkových nápojových pl Oc entálne sa vzdelávať, om hlin ka možnosť environm nd“ – triedeným zber la zníkom ponú projektu „Zelený Kauf prostredia. om, ktor ý svojim záka k ochrane životného aloobchodným reťazc istupovať zodpovedne tiaľ jediným m a za ných dní pr iálnych Zelených zber prostredníctvom špec hliník? čnú“ mušku práve „recykla stave, nevyskytuje v čistom čo sme si zobrali na Pre ad ej kôre a spravidla sa ti povrchu sa jeho vzhľ írenejší pr vok v zemsk os jrozš v. V závislosti od drsn značka: Al) je tretí na rsku e rezateľný a tvárny ko (latinsky: aluminium, očiatku, kým vo Švajčia ý, dobr Hliník ť okolo roku 1927. Sp ký, odolný, ľahký, kujn je mäk začal využíva borným ale ako bauxit. Hliník priemyselné účely sa čistý luxus. Vďaka vý matne šedú farbu. Na hliníka považované za robené z , čo v praxi mení od striebristej po li úžitkové predmety vy ä nízku hustotu hliníka ika na jeho výrobu, bo Spomenúť treba najm daný kov. v leteckom, vyrástla pr vá fabr odity čoskoro stal žia nosti. Hliník hrá prím divosť je sa z prepychovej kom vnosť pri nízkej hmot vlastnostiam potrebná vysoká pe elektrickú a tepelnú vo íva všade tam, kde je ctve. Pre svoju dobrú či v stavební znamená, že sa využ , obalovom priemysle, m, elektrotechnickom automobilovo škálu využitia. predurčený na ďalšiu www.kaufland.sk/ zodpovednost Prvý dôvod... prečo recyklovať hliníkové nápojové plechovky, spočíva v energeticky náročnej výrobe tohto kovu. Pri recyklácii hliníka sa spotrebuje až o 95 % menej energie, než pri jeho výrobe z primárnych surovín. Preto každá plechovka, ktorú odovzdáte v Kauflande, bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie našej planéty, nakoľko recyklácia hliníka prináša významné úspory emisií CO2. Druhý dôvod... ... prečo recyklovať plechovky, je daný skvelými vlastnosťami hliníka. V porovnaní s ostatnými obalovými materiálmi sa dá praktiky nekonečne recyklovať bez toho, aby stratil svoje pôvodné kvalitatívne vlastnosti. Možno by Vás zaujímalo, že recykláciou jedinej nápojovej plechovky sa ušetrí také množstvo energie, ktoré zodpovedá viacerým hodinám práce na notebooku, či večernému sledovaniu televízie. Tretí dôvod... ... je ten, že hliník sa pre svoje úžitkové vlastnosti stále viac používa pri výrobe obalov. V priebehu rokov stúpa jeho podiel v rámci materiálov využívaných na výrobu obalov, súčasne rastú jeho preferencie u výrobcov i spotrebiteľov. Aj preto je potrebné venovať hliníku čoraz väčšiu pozornosť pri separovaní odpadu z obalov. auflande! lené zberné dni v K Ze Ďalší dôvod... ... a nie posledný, možno pripísať skutočnosti, že hliník patri medzi efektívne obalové materiály. Pri preprave sa cení jeho ľahkosť, uchovávané produkty spoľahlivo chráni pred svetlom, UV žiarením, vlhkosťou a mikroorganizmami, oxidáciou, nemení ich chuť, vôňu, ani farbu. Dostatočné dôvody na to, aby sme tento obalový materiál dôsledne separovali a opätovne využívali. islave – Dúbravke, d v Bardejove, Brat zníci, Milí záka ami Kauflan hod. do 20.00 hod. 015 budú pred predajň Krtíši v čase od 8.00 14.8.2015 do 17.8.2 od vo Veľkom e priniesť Váhom, Rožňave a to zberných dní môžet Novom Meste nad zy, mácností. Počas tých doby na odpad z do fény, hriankovače, frité s pripravené zberné ná , ale aj staré žehličky, pre vá tské letné zne batérie sa i dámske, pánske de nápojové plechovky, rô rce. áty, či telefóny. Zbiera z domácností použité hy, hodiny, fotoapar á, metrový textil a kobe , kávovary, kanvice, vá ny, závesy, prestieradl mlynčeky áky, záclo posteľné obliečky, uter né oblečenie a obuv, a zim dia vo svojom meste. anu životného prostre dporujete ochr Ďakujeme vám, že po Ba25 / -