AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 106Katalóg Ikea 2016 - strana 106

210 SVIETIDLÁ IKEA PS 2014, závesná lampa. Pôvodná cena €49,99 Plast. Ø35 cm. IKEA. Model T1231 IKEA PS 2014. Toto svietidlo je kompaWLELOQpVRåLDURYNDPLHQHUJHWLFNêFKWULHG$Då'%LHODRUDQåRYi 302.798.83 %LHODW\UN\VRYi 02 Novinka JOXTORP, tienidlo na závesnú lampu 01 €4,99 03 Jemné, rozptýlené svetlo YåG\LQDN3RNUþHQtPYUVWLHY SDSLHUDGRU{]Q\FKWYDURYVL Y\WYRUtWHYODVWQêGL]DMQNWRUê MHMHGLQHþQêDNRYiãGRPRY KRUSNING/SEKOND, závesná lampa €11,99 KRUSNING, tienidlo na závesnú lampu €6,99 Papier a plast. Ø43, V43 cm. 002.599.14 SEKOND, elektrický záves €5 Polypropylénový a polykarbonátový plast. D1,8 m. IKEA. Model T1301 Sekond. Toto svietidlo je kompatibilné VRåLDURYNDPLHQHUJHWLFNêFKWULHG$Då'ýHUYHQê €39,99/ks 01 – 03 Novinka JOXTORP, séria. Papier a plast. 01 Tienidlo na závesnú lampu €1,99 Ø27, V32 cm. 002.792.62 02 Tienidlo na závesnú lampu €4,99 Ø82, V30 cm. 102.792.66 03 Tienidlo na závesnú lampu €2,99 Ø44, V38 cm. 802.792.63 HEMMA, trojitý elektrický záves €7 Polyamid, polypropylénový plast a syntetická guma. D1,8 m. IKEA. Model T1233 Hemma. Toto svietidlo je kompatibilné VRåLDURYNDPLHQHUJHWLFNêFKWULHG$Då' 602.630.41 HEMSTA, tienidlo €9,99 HEMSTA, tienidlo €9,99 SRO\HVWHUDRFHĐXSUDvená práškovou farbou. Ø20, V15 cm. 202.636.08 BRÅN, noha stolovej lampy €7 IKEA. 0RGHO%%UnQ7RWRVYLHWLGOR MHNRPSDWLELOQpVRåLDURYNDPL HQHUJHWLFNêFKWULHG$Då' 001.841.41 0{åHWHVNRPELQRYDĢWDNPHU NDåGpWLHQLGORVĐXERYRĐQêP SRGVWDYFRPDY\WYRULĢWDN vlastnú stojaciu lampu. ÄMTEVIK/RODD, stojacia lampa Vzorce na stenách sú také pekné ako táto ODPSDNHćMX]DSQHWH NYMÖ, tienidlo €14,99/ks 100 % polyester a plast. Ø19, V25 cm. 802.979.31 RODD, noha stolovej lampy €10/ks Poniklovaná RFHĐ9FP,.($0RGHO%5RGG7RWR VYLHWLGORMHNRPSDWLELOQpVRåLDURYNDPLHQHUJHWLFNêFKWULHG$Då' Vlastné svietidlo si vyrobíte FHONRPĐDKNRWDNåHVLY\EHriete tvar tienidla a kábel. €39,99 NYMÖ, tienidlo €14,99/ks ÄMTEVIK, tienidlo €14,99 100 % akryl. Ø37, V37 cm. 502.873.06 RODD, noha stojacej lampy €25 Poniklovaná RFHĐ9FP0RGHO* 5RGG7RWRVYLHWLGORMHNRPSDWLELOQpVRåLDURYNDPLHQHUJHWLFNêFKWULHG$Då' IKEA PS 2014 .HćMH]DWYRUHQiY\GiYDWOPHQê MDV6WDþtSRWLDKQXĢ]DãQ~UNX DWLHQLGORLQãSLURYDQpWYRUERX VFL¿VDDNRE\UR]OHWtDVYHWORVD UR]OHMHGRYãHWNêFKVWUiQ.Hć ]QRYDSRWLDKQHWH]DãQ~UNXSRNRM VDYUiWLDQiODGDVD]MHPQt