AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 112Katalóg Ikea 2016 - strana 112

222 KRESLÁ Novinka RÅDVIKEN, kreslo €149 5DWDQDRFHĐXSUDYHQiSUiãNRYRXIDUERXâî+9FP KRESLÁ Novinka 675$1'021NUHVOR¼Fixný SRĢDKSRO\HVWHUâî+9FP äOWêSRĢDK6NLIWHER Odolná tvarovaná pena vo vnútri sa postará o príjemné pohodlie. 223 Upletené z listov banánovníka, NWRUpE\LQDNY\ãOLQDYQLYRþ Novinka RÅDVIKEN, kreslo 9iãNUNPiGRVWDWRþQ~RSRUX YćDNDY\VRNpPXRSHUDGOX €149 ALSEDA, sedadlo €29,99 5DWDQMHĐDKNpSUtURGQpYOiNno, ktoré je pevné a odolné. ALSEDA, sedadlo €29,99 9OiNQDEDQiQRYQtND‘9FP STOCKHOLM, kreslo s vysokým operadlom €349 STOCKHOLM, kreslo s vysokým operadlom €349 Fixný SRĢDKEDYOQDDĐDQ âî+9FP=HOHQê SRĢDK0RVWD IKEA PS VÅGÖ, kreslo Novinka STRANDMON, kreslo ¼ €22,99 9VHGDGOHMHGLHUDWDNåH SUHE\WRþQiYRGDRGWHþLH DNNUHVORQHFKiWHQDGDåGL EKENÄS, kreslo. P{YRGQiFHQD¼ €169 EKTORP TULLSTA, kreslo ¼ EKENÄS, séria. )L[QêSRĢDK SRO\HVWHUYLVNy]D XPHOêKRGYiE7PDYRKQHGêSRĢDK +HQVWDKreslo €169 3{YRGQi cena ¼âî+9FP 3RGQRåND¼ 'îâ9FP IKEA PS VÅGÖ, kreslo €22,99 9KRGQpQDSRXåLWLHYRQNX3ODVW âî+9FP BUNSÖ, detské kreslo €14,99 9KRGQpQDSRXåLWLHYRQNX3ODVW âî+9FP NOLMYRA, kreslo €29,99 EKTORP TULLSTA, NUHVOR¼3RĢDK EDYOQDâî+9FPýLHUQ\ SRĢDK,GHPR POÄNG, kreslo ¼ EKERÖ, kreslo €129 LOCKSTA, kreslo €39,99 EKERÖ, kreslo €129 )L[QêSRĢDKSRO\HVWHUâî+ 9FP%påRYêSRĢDK6NLIWHER  LOCKSTA, kreslo €39,99 PoĢDKSRO\HVWHUâî+ 9FP NOLMYRA, kreslo €29,99 0RUHQiODNRYDQiEUH]RYiG\KDDSRO\HVWHUâî+ 9FP 32b1*NUHVOR¼3RĢDK EDYOQD5iPODNRYDQi EUH]RYiG\KDâî+9FP %UH]RYiG\KD]HOHQêSRĢDK6LPPDUS