AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 114Katalóg Ikea 2016 - strana 114

226 VÁZY A SVIETNIKY VÁZY A SVIETNIKY SAMSPELT, dekorácia Svietnik s pridaným teplom. 6pULDVYLHWQLNRYDNYHWLQiþRY 6.85$5PiVSRORþQ~URPDQWLFN~þLSNRYDQ~GHNRUDWtYQRVĢ ktorá vašej domácnosti dodá nádych elegancie. Záblesk romantiky. Aj PDOpþDMRYpVYHWLHONRSHNQê ODPSiãDOHERVYLHWQLNGRNiåX SUHEXGLĢYDãXSUHGVWDYLYRVĢ DGRGDĢYiãPXYHþHUXLVNUX €19,99/ks 6,11/,*vonná VYLHþNDYVNOH €0,99/ks 01 a6,11/,*VYLHþN\ Sklo a aromatický parafín/rastlinný vosk. 01 9RQQiVYLHþND YVNOH¼NVV9 cm. Sivá. 302.510.879RQQiVYLHþND v skle €0,99/ks 9FPýHUYHná. 702.363.54 SKURAR, svietnik €1,99/ks 01 SPRALLA, vonná VYLHþNDYSRKiULNX €3,99/ ks 01 a %/2067(5VpULDSklo a hliník. 01 Súprava 3 svietnikov €11,99 Pôvodná cena €14,99 V24, 28 a 32 cm. 501.325.69 Súprava 3 svietnikov €11,99 Pôvodná cena €14,99 V16, 20 a 24 cm. 901.674.39 SAMSPELT, dekorácia €19,99/ks Hliník upravený práškovou farbou. V24 cm. 602.956.26 POMP, svietnik QDKUXEpVYLHþN\ €9,99 227 SPRALLA, YRQQiVYLHþNDYSRKiULNX ¼NVJednotková cena €1,995 Kamenina a aromatický parafín/rastlinný vosk. 402.776.47 9êURERN]UXþQHI~NDQpKR VNODP{åHWHSRXåLĢDNR VYLHWQLNYi]XDOHERGHNRUDWtYQ\SUYRN 01 Novinka JÄTTEVIKTIG, V~SUDYDVYLHWQLNRY SKURAR, svietnik €1,99/ks 2FHĐXSUDYHQiSUiãNRYRXIDUERX V11 cm. 602.360.43 ¼ %/2067(5súprava 3 svietQLNRYPôvodná cena €14,99 €11,99 POMP, VYLHWQLNQDKUXEp VYLHþN\¼Sklo. V28 cm. 701.098.17 SINNLIG, vonná VYLHþND¼Pôvodná cena €3,99 Aromatický parafín/rastlinný vosk. V14 cm. 202.537.13 9ćDNDYUFKQiNXVLVYLHþND XFKRYiYDNYHWLQRY~Y{ĖX DNHćYRVNY\KRUtP{åHWH QiGRENXSRXåtYDĢQD RGNODGDQLHGUREQRVWt LUGGA, YRQQiVYLHþND YVNOHVNQ{WPL VACKERT, GHNRUDþQê VYLHWQLNQDVYLHþNXYVNOH ¼ ¼/ks ROTERA, lampáš QDþDMRYpVYLHþN\ ¼ LUGGA, YRQQiVYLHþNDYVNOH VNQ{WPL¼Sklo a aromatický parafín/rastlinný vosk. V10 cm. 102.592.11 ROTERA, ODPSiãQDþDMRYp VYLHþN\¼2FHĐXSUDYHQi práškovou farbou a sklo. V21 cm. 301.229.86 Novinka JÄTTEVIKTIG, V~SUDYDVYLHWQLNRY¼V24 a 27 cm. Hliník upravený práškovou farbou. 902.591.89 VACKERT, GHNRUDþQêVYLHWQLN QDVYLHþNXYVNOH¼NV 1HKUG]DYHM~FDRFHĐ9FP 502.513.93