AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 132Katalóg Ikea 2016 - strana 132

262 KOMODY KOMODY 3RVO~åLQLHOHQYVSiOQL .RPRGDXNU\MHYLDFQHå LEDYDãXVSRGQ~ELHOL]HĖ 2GþLDSRNDUXNDYtF YSUHGVLHQLDåSRKUDþN\ DVWRORYpKU\YREêYDþNH NORDLI, komoda s 8 zásuvkami €249 Farebný náter. Š120×H43, V97 cm. 491.224.82 263 =iVXYN\VR]DEXGRYDQêPL WOPLþPLYiPGRSUDM~UiQD EH]KOXþQpKR]RE~G]DQLD Novinka TYSSEDAL, komoda so 4 zásuvkami €149 NORDLI, komoda s 8 zásuvkami €249 Novinka TYSSEDAL, komoda so 4 zásuvkami €149 Farebný náter. Š87×H54, V76 cm. 702.937.16 Novinka UNDREDAL, komoda so 4 zásuvkami €229 MALM, komoda so 4 zásuvkami €74,90 Novinka UNDREDAL, komoda so 4 zásuvkami €229 Farebný náter. Š87×H54, V101 cm. 302.937.42 1HXSUDYHQpGUHYRP{åHWH QDPRULĢþLQDWULHĢD]tVNDĢ SUHVQHWDNêY]KĐDG DNêVLåHOiWH ASKVOLL, komoda 3 zásuvkami €49,99 Fóliová úprava. Š70×H41, V68 cm. 602.708.00 TARVA, komoda s 5 zásuvkami €99,90 TARVA, komoda s 5 zásuvkami €99,90 Neošetrená masívna borovica. Š79×H39, V127 cm. 502.214.19 MALM, komoda so 4 zásuvkami €74,90 0RUHQiODNRYDQiGXERYiG\KDâî+ V100 cm. 801.786.07 HEMNES, komoda s 8 zásuvkami ASKVOLL, komoda s 3 zásuvkami €199 -DVHĖRYiG\KDVSULURG]HQRX štruktúrou dreva. OPPLAND, komoda s 3 zásuvkami a 1 dverami €199 €49,99 HEMNES, komoda s 8 zásuvkami €199 Morená, lakovaná masívna borovica. Š160×H50, V95 cm. 902.392.76 OPPLAND, komoda s 3 zásuvkami a 1 dverami €199 0RUHQiODNRYDQiMDVHĖRYiG\KD Š120×H48, V80 cm. 902.691.50 0RQWiåQHVOXåE\3RP{åHPHYiPVPRQWiåRXYiãKRQRYpKRQiE\WNXCena od €36 Viac na str. 315.