AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 14Katalóg Ikea 2016 - strana 14

26.8&+<ĕ$ 3HþHQLH]QDPHQi]iEDYX DWYRULYRVĢ±SULNWRUHMY]QLND M~WLHQDMFKXWQHMãLHWRUW\ Nová generácia pekárov. Niektoré spomienky stoja aj za upratanie navyše. Preosievanie múky, krájanie masla, oblizovanie polevy ±VNYHOiÄXI~ĐDQiʦ]iEDYD 01 SOCKERKAKA, súprava 2 foriem QDSHþHQLH ¼  01 SOCKERKAKA, súprava 2 foriem na SHþHQLH¼Objem: 0,5 l a 1,6 l. Silikónová guma. 002.566.23 02 DUKTIG, detská GLHOQDV~SUDYD QDSHþHQLH ¼ 02 DUKTIG, GHWVNiGLHOQDV~SUDYDQD SHþHQLH¼Lakovaná masívna shima DRFHĐ 05 DUKTIG, detská kuchynka 03 BLANDA BLANK, servírovacia PLVD¼1HKUG]DYHM~FDRFHĐ‘FP 500.572.54 ¼ 04 PLASTIS, kefka na umývanie riadu ¼Plast. D27 cm. 301.495.56 05 DUKTIG, GHWVNiNXFK\QND¼ Brezová dyha a polypropylénový plast. âî+9FP '8.7,*YUFKQêGLHONGHWVNHMNX FK\QNH¼Brezová dyha a polypropylénoYêSODVWâî+9FP 03 04