AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 154Katalóg Ikea 2016 - strana 154

306 DETSKÝ NÁBYTOK A DOPLNKY NA STOLOVANIE 01 AGAM, detská Y\VRNiVWROLþND 02 KALAS, PLVND €39,99 €1,29/6 ks 01 KALAS, pohár 03 €1,29/6 ks KALAS, séria. Polypropylénový plast. 01 Pohár €1,29/6 ks Jednotková cena €0,215 23 cl. 101.929.56 02 Miska €1,29/6 ks Jednotková cena €0,215 Ø12 cm. 301.929.60 03 Tanier €1,29/6 ks Jednotková cena €0,215 Ø19 cm. 501.929.59 02 INGOLF, detská vysoká VWROLþND -HGQRGXFKpEH]SHþQp a odolné sedenie pre vašich najmenších. 0{åXVLVYDPL Y\FKXWQDĢMHGORYWHMWRSRKRGOQHMY\VRNHMVWROLþNHNWRUiPi SUtMHPQp]DREOHQpURK\DĐDKNR VDþLVWt €39,99 ANTILOP, detská vyVRNiVWROLþNDVSiVRP €11,99 BÖRJA/SMÅGLI, 5-dielna súprava detského riadu. Pôvodná cena €6,972EVDKXMHGHWVN~O\åLþNX FP  PLVNX ‘FP O\åLþNXQDNĚPHQLH FP WDQLHU ‘FP DKUQþHNVQiXVWNRP FO  Polypropylénový plast. 791.224.85 01 AGAM, GHWVNiY\VRNiVWROLþND¼Farebný náter. Š41×H43, V79 cm. 702.535.41 02 INGOLF, GHWVNiY\VRNiVWROLþka €39,99 Morená, lakovaná masívna borovica. Š41×H45, V77 cm. 100.998.97 €5,99 SMASKA, PLVND €1,99/3 ks ANTILOP, detská vysoká stoOLþNDVSiVRP¼2FHĐXSUDYHQiSUiãNRYRXIDUERXDSODVW Š58×V90 cm. 890.417.09 FABLER, 3-dielna súprava príborov €2,99 SMASKA, O\åLþND QDNĚPHQLH €1,29/6 ks FABLER, 3-dielna súprava príborov €2,99 Nehrdzavejúca RFHĐ SMASKA, séria. Polypropylénový plast. Miska €1,99/3 ks Jednotková cena €0,663 Ø13 cm. 301.453.32 /\åLþNDQDNĚPHQLH €1,29/6 ks Jednotková cena €0,215 501.375.76 BÖRJA/ SMÅGLI Prásk! A pohárik je na zemi. 3UHGLHĢDMHþDVMHGODDMþDVRP GREURGUXåVWYD7RĐNRYHFtNWRUp VDGDM~FK\WDĢSRV~YDĢGYtKDĢ =iEDYDE\ĢNĚPHQêDSUYpNURN\ NVDPRVWDWQpPXMHGHQLX7iWRãLNRYQiV~SUDYDXGUåtMHGORDQiSRM QDPLHVWHDåNêPVDGLHĢDWNR± NRQHþQH±QHUR]KRGQHMHVĢ