AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 16Katalóg Ikea 2016 - strana 16

02 BITTERGURKA, ]iYHVQêNYHWLQiþ 8þLĢVDDUiVĢ'HĢRPNWRUp åLM~YPHVWHVDSUtURGDP{åH ]GDĢYHĐPLY]GLDOHQi$OHVWDþtSHVWRYDĢQLHNRĐNRUDVWOtQ YNYHWLQiþRFKDE\PHG]L QLPLY]QLNORVSRMHQLH €9,99/ks 01 VINDRUVA, súprava 3 skleníkov €9,99 03 SOCKER, skleník €12,99 01 VINDRUVA, súprava 3 skleníkov €9,99 2EVDKXMHYHĐNêVNOHQtN YêãND FPãtUNDFPKĎENDFP DPDOp VNOHQtN\ YêãNDFPãtUNDFPKĎEND FP $NU\ORYêSODVW 04 02 BITTERGURKA, ]iYHVQêNYHWLQiþ €9,99/ks 2FHĐXSUDYHQiSUiãNRYRXIDUERX DEDPEXV‘9FP 03 SOCKER, skleník €12,99 2FHĐXSUDYHQiSUiãNRYRXIDUERXDSODVWâî+ 9FP 04 ÄGGPLANTA, NYHWLQiþ¼2FHĐ XSUDYHQiSUiãNRYRXIDUERX1DNYHWLQiþ VPD[SULHPHURPFP'îâ 9FP Vypestujte si svoj vlastný zeler alebo inú zeleninu – doslova z kuchynských zvyškov. .8&+<ĕ$ 31