AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 18Katalóg Ikea 2016 - strana 18

34.8&+<ĕ$ 1LþQHY\MGHQDYQLYRþ S vhodnými odkladacími nádobami a šikovnými receptami sa zvyšky z dneška premenia na zajtrajšiu inšpiUiFLXþLFKXWQêREHGQDFHVWX DOHERSLNQLN 01 Novinka RIMFORSA, stojan na tablet €10,99 .HćVLNXFKiUVNXNQLKXþL WDEOHWSRORåtWHWDNDE\VWH ]QLFKPRKOLĐDKNRþtWDĢQRYp UHFHSW\VDYiPEXG~VN~ãDĢ RPQRKRMHGQRGXFKãLH 02 01 – 03 Novinka RIMFORSA, séria. Stojan na tablet €10,99 %DPEXVDRFHĐ âî+9FPNádobky €7,99/4 ks -HGQRWNRYiFHQD¼ 6NORDODNRYDQêEDPEXV‘9FP  DUåLDNQDQiGREN\¼ %DPEXVDRFHĐâî+9FP 04 FÖRTROLIG, dóza na potraviny, D12×â9FP €2,49/ks 04 FÖRTROLIG, dózy na potraviny. Sklo YKRGQpGRU~U\DYUFKQiN]SODVWXDóza na potraviny €2,49/ks 'îâ9FPO  Dóza na potraviny €5,99/ks 'îâ9FPO 05 METOD, NXFK\ĖDVþLHUQ\PLGYLHUNDPLDþHODPL]iVXYLHN7,1*65<' D]iVXYNDPL)g59$5$¼Rámy skriniek METOD s melamínovou fóliou so Y]RURPGUHYD'YLHUNDDþHOi]iVXYLHN7,1*65<'VPHODPtQRYRXIyOLRX=iVXYN\)g5VARA z ocele upravenej práškovou farbou DVPHODPtQRYRXIyOLRX'RSOQHQp~FK\WNDPL ATTEST z poniklovaného hliníka a obojstrannou svetlobielou/bielou laminátovou doskou (.%$&.(1VELHO\POHPRYDQtP ¼ 0(72'7,1*65<'NXFK\ĖD ýRMH]DKUQXWpYFHQH"3R]ULVWU m 03 &HQDVSRWUHELþRY ¼ Cena inštalácie tejto kuchyne od €170 6OXåE\3R]ULVWU