AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 21Katalóg Ikea 2016 - strana 21

.8&+<ĕ$ 3RP{åHPHYiPVWULHGHním. So správnymi nádobaPLDãNDWXĐDPLMHVHSDURYDQLHDUHF\NORYDQLHRGSDGX KUDþNRX 03 Novinka METOD/FLÄDIE, nástenná skrinka Ä5HF\NOiFLDMHGREUêP]DþLDWNRP XGUåDWHĐQpKRåLYRWDYGRPiFQRVWL 6RVSUiYQ\PLQiGREDPLQDWULHGHQLH RGSDGXWR]YOiGQHNDåGêʦ Mario,7UYDOiXGUåDWHĐQRVĢ7DOLDQVNR €46/ks 9\VXãHQpSRXåLWpNiYRYp usadeniny na spodku odpadkového koša pomáhajú DEVRUERYDĢDQHXWUDOL]RYDĢ nepríjemné zápachy. 04 01 02 01 VARIERA, kôš na triedenie odpadu €5,99 5HF\NORYDQêSRO\SURS\OpQRYêSODVW 'îâ9FPO 02 VARIERA, kôš na triedenie odpadu €3,99/ks 5HF\NORYDQêSRO\SURS\OpQRYê SODVW'îâ9FPO 9UFKQiNVDSUHGiYD]YOiãĢ 03 Novinka METOD, nástenná skrinka so zelenými dvierkami FLÄDIE €46/ks 5iP\VNULQLHN0(72'VPHODPtQRYRX IyOLRX'YLHUND)/b',(VIDUHEQêPQiWHURP âî9FP 04 PLUGGIS, kôš na triedenie odpadu €5,99/ks 3(7SODVWâî+9FPO  05 SORTERA, kôš na triedenie odpadu s vrchnákom €9,99/ks 3RO\SURS\OpQRYê SODVWâî+9FPO 05 41