AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 22Katalóg Ikea 2016 - strana 22

.8&+<ĕ$ 1iYUDWNXNODVLNHTradície VD]DFKRYDM~OHQSRNLDĐVD dedia z generácie na geneUiFLX$WRLGHRYHĐDĐDKãLH v naozaj modernej kuchyni. €2 569,87 01 Novinka METOD/MÄRSTA, NXFK\ĖD ýRMH]DKUQXWpYFHQH" Pozri str. 324. &HQDVSRWUHELþRY 12 m €1 646 &HQDLQãWDOiFLHWHMWRNXFK\QHRG €323 6OXåE\Pozri str. 315. 9RYHFLDFKUR]WULHGHQêFK GR]iVXYLHNĐDKNRQiMGHWH PL[pUþLLQpKRNXFK\Q VNpKRSRPRFQtNDNWRUpKR QHSRXåtYDWHNDåGêGHĖ 43 01 Novinka METOD, NXFK\ĖDVELHO\PL GYLHUNDPLDþHODPL]iVXYLHN0b567$ D]iVXYNDPL0$;,0(5$VWOPLþPL €2 569,87 Vrátane nálepiek z fólie hnedej, ELHOHMDUXåRYHMIDUE\DVRY]RURPGXED Rámy skriniek METOD s bielou laminátovou IyOLRX'YLHUNDDþHOi]iVXYLHN0b567$ s fóliovou úpravou. Zásuvky MAXIMERA ]RFHOHXSUDYHQHMSUiãNRYRXIDUERX a s melamínovou fóliou. Doplnené obojstrannou svetlosivou/bielou laminátovou pracovnou doskou EKBACKEN s bielym lemovaním.