AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 23Katalóg Ikea 2016 - strana 23

.8&+<ĕ$ +DUPRQLFNiVSRORþQRVĢ Solitéry a samostatne stojace kusy nábytku, ktoré ste VLVDPLY\EUDOLYiPSRP{åX VNUiãOLĢVSRORþQ~NXFK\ĖX YSRGQiMPH=DPiORSHĖD]t tak vytvoríte priestor, ktorý SRVO~åLYãHWNêP 5c6.2* nástenná skrinka ¼/ks 02 Ä0DOêSULHVWRUQHPXVtREPHG]LĢYDãH PRåQRVWL6PRGXOiUQ\PNXFK\QVNêP V\VWpPRPĐDKNRY\WYRUtWH]RVWDYX NWRUiVDKRGtDMGRN~WDVRVNXWRþQH QHW\SLFNêPXVSRULDGDQtPʦ Julia, Interiérový dizajn, Španielsko 0(72'9('',1*( ~ORåQêGLHO €102 03 RÅSKOG, vozík 01 METOD, nástenná skrinka so sivými dvierkami VEDDINGE €102 Rám skrinky METOD s melamínovou fóliou. Dvierka VEDDINGE s farebným náterom. Nohy LIMHAMN z ocele upravenej práškovou farbou. Š80×H37, V109 cm. Úchytky NORR%<1VDSUHGiYDM~]YOiãĢ ¼/ks 02 FINTORP, séria. 2FHĐXSUDYHQiSUiãNRvou farbou. 7\þ¼D57 cm. 502.019.06 +iþLN¼NVJednotková cena €0,398 V7 cm. 402.019.02 +iþLN¼NV Jednotková cena €0,995 V11 cm. 602.018.97 6WRMDQQDSUtERU¼Ø13, V13 cm. 002.020.79 03 RÅSKOG, YR]tN¼NV2FHĐXSUDvená práškovou farbou. D35׊45, V78 cm. 302.165.36  RÅSKOG, nástenná skrinka ¼NV2FHĐXSUDYHQiSUiãNRYRXIDU bou a sklo. Š60×H19, V27 cm. 702.138.66 Priestor na moje, tvoje LVSRORþQpYHFL$KQHć XYLGtWHNWRUpV~þLH 45