AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 40Katalóg Ikea 2016 - strana 40

€14,99 01 BONDIS, nástenné hodiny €14,99 2FHĐDVNOR‘FP 02 SENIOR, kastról s pokrievkou €29,99 6PDOWRYDQiOLDWLQDO 03 KORKEN, IĐDãDVR]iWNRX¼6NOR O 04 POKAL, pohár na víno €1,29/ks 6NOR FO 05 ARV, tanier €2,49/ks .DPHQLQD ‘FP 01 BONDIS, nástenné hodiny €14,99 02 VÅRVIND, súprava 2 váz €3,99 ObsaKXMHYi]X 9‘FP DYi]X 9 ‘FP 6NOR 03 FRASERA, pohár na whisky €1,49/ks 6NORFO 04 IVRIG, pohár na biele víno €2,49/ks 6NORFO 05 MYNDIG, miska €2,49/ks .DPHQLQD 'îâFP 06 MYNDIG, tanier na zákusok €2,49/ks .DPHQLQD'îâFP 07 HÄMTA, karafa €7,99 6NORQHKUG]DYHM~FDRFHĐDVLOLNyQRYiJXPDO 02 SENIOR, kastról s pokrievkou €29,99 STOLOVACIE DOPLNKY Detaily, detaily, samé detaily.9ãHWN\Y\EHUDQp VYHĐNêPFLWRPDE\SUHXNi]DOLYiãGREUêYNXV=iOHåt YiPSUHGVDQLHOHQQDWRP þRMHWHDOHDMDNRVWROXMHWH 01 FOTO, závesná lampa €14,99 LaNRYDQêKOLQtN‘FP,.($0RGHO7 )RWR7RWRVYLHWLGORMHNRPSDWLELOQpVR åLDURYNDPLHQHUJHWLFNêFKWULHG$Då'  01 FOTO, závesná lampa Jemné a decentné. Kolekcia stolovacích doplnkov, do NWRUHMVDLKQHć]DPLOXMHWH 2EUiWLSR]RUQRVĢKRVWtQLHOHQ QDVDPRWQpMHGORDOHLQD VS{VREDNêPMHSRGiYDQp 03 04 05 ARV, tanier 07 HÄMTA, karafa €2,49/ks €7,99 04 05 MYNDIG, miska 02 €2,49/ks 03 06 79