AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 42Katalóg Ikea 2016 - strana 42

82 ODDYCH Oddych ÈFK.RQHþQHP{åHWHWURFKXY\SQ~Ģ DOHERVDQDãWDUWRYDĢýLXåRVDPRWHDOHER VSRORþQHYREêYDFHML]EHVDP{åHWH]DEDYLĢDOHDMQiMVĢWLFKp~WRþLVNR-H~WXOQêP PLHVWRPNWRUpYiPP{åH]OHSãLĢQiODGX ]EDYLĢYiVVWUHVXDNGHP{åHWHE\Ģ]QRYX VDPLVHERX$þRMHQDWRPQDMOHSãLH ]iEDYXPiWHVWiOHQDGRVDK SVALSTA, súprava 2 stolíkov €59,90 Brezová dyha. 9HĐNRVWLNXV'î+9FPDNXV'î+9FP  €59,90