AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 49Katalóg Ikea 2016 - strana 49

96 ODDYCH Nádych a výdych..Hć utíchne všetok rozruch, je QDþDVHXFKêOLĢVDGRVYRMKR N~WLNDD]QRYXYSRNRMLQDþHUSDĢHQHUJLX 01 IVAR, policový diel €48,99 02 GRUNDTAL, vozík 03 €49,99 04 Novinka KLIPPAN, dvojpohovka €249 01 IVAR, policový diel €48,99 0DVtYQD ERURYLFDâî+9FP 02 GRUNDTAL, vozík €49,99 1HKUG]DYHM~FDRFHĐDSODVWâî+9FP  03 GÄSPA, SRĢDKQDYDQN~ã¼ EDYOQHQêVDWpQ'îâFP 04 Novinka KLIPPAN, dvojpohovka €249 3RĢDKEDYOQDSRO\HVWHUVYUVWYRXSRO\XUHWiQXâî+9FPýLHUQ\SRĢDK .LPVWDG 05 BEKVÄM, schodíky, 3 stupne €29,99 /DNRYDQêPDVtYQ\EXN9FP .êPPiWHFKYtĐNXSUHVHED SULVWDYWHVLVYRMYR]tN DãiONXþDMX EOLåãLH DE\VWHKRPDOLSRUXNH 05