AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 52Katalóg Ikea 2016 - strana 52

2EêYDFLDL]EDQDþHUVWYRP vzduchu. Existuje lepšia obývacia izba ako taká, ktorú obklopuje príroda? Predstavte si PLHVWRNGHP{åHWHUHOD[RYDĢ s knihou v ruke na poobedĖDMãRPVOQNXDOHERVLY\FKXWQiYDĢSRKiULNSUHGVSDQtP priamo pod hviezdami. 102 ODDYCH 01 ALSEDA , sedadlo €29,99/ks -HGQRGXFKiNRPELQiFLDVR ]iKUDGQêPQiE\WNRPDWR YćDNDÀH[LELOQêPþDVWLDP ]SUtURGQpKRPDWHULiOX 01 ALSEDA, sedadlo €29,99/ks Vlákna banánovníka. Ø60, V18 cm. 200.339.19 02 URSULA, deka €24,99 100 % bavlna. Š120×D180 cm. 802.006.94 04 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ, kreslo VSRGQRåNRX 03 BORRBY, ODPSiãQDYHĐNpVYLHþN\ €5,99/ks 2FHĐDVNOR9FP 04 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ, NUHVORVSRGQRåkou €152,97/ks 9KRGQpQDSRXåLWLHYRQNX 0RUHQiPDVtYQDDNiFLDSRO\HVWHU DSRO\XUHWiQ.UHVORâî+9FP 3RGQRåND'îâ9FP 05 HODDE, koberec, hladko tkaný €99,90 6\QWHWLFNêODWH[âî'FP  02 URSULA, deka €24,99 €152,97/ks 03 BORRBY, lampáš QDYHĐNpVYLHþN\ €5,99/ks 05