AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 59Katalóg Ikea 2016 - strana 59

1HFKDMWHGYHUHRWYRUHQp DYSUHYiG]NHXPRåQtYiP WRY\VWDYLĢHãWHYLDFREĐ~EHQêFKYHFt Od chaotického kúta k priestoru, ktorý vám EXG~]iYLGLHĢ Malý šatQtNYiPQHPXVtURELĢYUiVky, ak ho rozšírite mimo dvier. Vznikne tak praktický SULHVWRUNWRUêXUþLWHUDGL XNiåHWHVYHWX PORIADOK 117 02 01 7-(1$ãNDWXĐD VYUFKQiNRP )$%5,.g5 YLWUtQD ¼ 7$59$NRPRGD V]iVXYNDPL €79,90 €179 01 HEJNE, policový diel €27,99 Masívna borovica, smrek. Š78×H50, V171 cm. 790.314.14 02 MULIG, W\þQDãDW\¼NV2FHĐ upravená práškovou farbou. Š60 – 90×H26, V16 cm. 301.794.35 1iE\WRN]QHXSUDYHQpKR GUHYDVLSULDPSêWDDE\ VWHPXYWODþLOLVYRMX YODVWQ~SHþDĢ 7-(1$ãNDWXĐDVYUFKQiNRP¼ Papier. Š32×H35, V32 cm. 202.636.32 7$59$NRPRGDV]iVXYNDPL €79,90 Neošetrená masívna borovica. Š79×H39, V92 cm. 902.196.12 )$%5,.g5YLWUtQD¼2FHĐXSUDvená práškovou farbou a tvrdené sklo. Š57×H47, V150 cm. 202.422.77