AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 6Katalóg Ikea 2016 - strana 6

10.8&+<ĕ$ .XFK\ĖD +PP=QLHWRDNRLO~]LD.XFK\ĖDDNR miesto, kde je pestovanie byliniek, príprava jedla, varenie, ochutnávanie, odkladanie a separovanie celkom jednoduché a zábavné. .GHP{åHWHUHDOL]RYDĢVYRMHQDMRGYiåQHMãLH QiSDG\.GHPiNDåGêRNDPLKGĖDHãWHYLDF FKXWL6HQ"/HQNêP]QHKRQHVSUDYtWHUHDOLWX IKEA 365+, hrniec s pokrievkou. 1HKUG]DYHM~FDRFHĐ VKOLQtNRYêPMDGURP3 l. 702.567.52 €19,99