AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 62Katalóg Ikea 2016 - strana 62

122 PORIADOK $NSULGiWH]iYHV\RGVWURSXDå SRSRGODKXP{åHWHþDVĢL]E\ ]PHQLĢQDÄãDWQtNʦ. 01 BILLY, NQLåQLFD ¼/NV 02 $/*27~ORåQi NRPELQiFLD ¼ ÒORåQêSULHVWRUSUHGHWLWHVQH QDG]HPRXLPSRVN\WQHPHQHM SUtOHåLWRVWtOLH]ĢSRQiE\WNX 01 BILLY, NQLåQLFD¼NVFóliová ~SUDYDâî+9FP 3$//5$mini NRPRGDV]iVXYNDPL ¼/NV  02 RAMSÄTRA, SROLFDQD79DXGLR PpGLi¼Povrch upravený práškovou IDUERXâî+9FP 3$//5$PLQLNRPRGDV]iVXYNDPL¼NV3DSLHUâî+9FP  $/*27~ORåQiNRPELQiFLD¼ )yOLRYi~SUDYDDRFHĐXSUDYHQiSUiãNRYRX IDUERXâî+9FP 05 1RYLQND ÖNSKEDRÖM, OiWND ¼PEDYOQDâFP  $/*27~ORåQiNRPELQiFLD¼ )yOLRYi~SUDYDDRFHĐXSUDYHQiSUiãNRYRX IDUERXâî+9FP 05 1RYLQND ÖNSKEDRÖM, OiWND ¼/m Miesto na všetko a všetko na mieste. Ak je vaša obývacia izba skôr „izbou na všetkoʦ, šikovný odkladací priestor je vaším najlepším SULDWHĐRP